1. Ana Sayfa
  2. Güncel Haberler
  3. Z RAPORU BİLDİRİMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLDİ

Z RAPORU BİLDİRİMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLDİ

Z RAPORU BİLDİRİMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLDİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nin 4 üncü maddesine göre, eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına
ait mali bilgilerin gönderilme uygulaması 01.10.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.
483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama başlangıç süresi 01/07/2018
olarak belirlenmiş, daha sonra 498 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile süre
01/10/2018 tarihine uzatılmıştır. Bu sürenin 01/01/2019 tarihinden itibaren başlaması yerinde
olacaktır.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, ÖKC’lerden bir AYLIK dönem
içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi izleyen
ayın 15 inci günü sonuna kadar, tercih edilmiş bildirim yöntemi ile GİB’e elektronik
ortamda bildirilmesi gerektiği tebliğde açıklanmıştır.

Bilindiği üzere KDV Beyannameleri her ayın 24’üne kadar verilmektedir. Söz konusu
bildirim için ayrı bir format gönderim yerine (1) No’lu KDV beyannamesinde
oluşturulacak “Kulakçık” ile bildirimde bulunulması zaman ve işlem tasarrufu
sağlayacaktır.

Üyelerimizin iş yoğunluğu dikkate alınarak yukarıda belirtilen uygulama süresinin
01/01/2019 tarihinden itibaren başlaması için sürenin ertelenmesini ve bildirimin KDV
beyannamesi ile yapılmasını talep ediyoruz.

Gereği bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
Yücel Akdemir
Başkan

Yorum Yap