1. Ana Sayfa
  2. Güncel Haberler
  3. Z Raporu Bildirim Ekranının Nasıl Kullanılacağı ve Detayları Belli Oldu

Z Raporu Bildirim Ekranının Nasıl Kullanılacağı ve Detayları Belli Oldu

Z Raporu Bildirim Ekranının Nasıl Kullanılacağı ve Detayları Belli Oldu

Meslek odaları Z Raporu Bildirimine karşı çıkmaktadır. Fakat önceki uygulamalar da göründüğü gibi Meslek Odalarının karşı çıkışı pek sonuç vermemektedir.

Bu belki meslek odalarını yalnız bırakan Meslektaşlardan yada Yeterli direnç gösteremeyen meslek odalarından kaynaklıdır. Ama sebebi ne olursa olsun bizlere yeni angarya gelmektedir.

 

İŞTE 0067007: TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır? Konulu Soruya Verdiği Cevap

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasalarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgileri;
1/10/2018 tarihinden itibaren,

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,
olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacağı ve Gelir İdaresi Başkanlığının ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkili olduğu açıklanmıştır.

Belirtilen tebliğ hükümleri gereğince, ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e HANGİ YÖNTEM ile bildirileceğinin, mükelleflerimizce TERCİH EDİLDİĞİNİN kayıt altına alınması amacıyla TERCİH BİLDİRİMİ EKRANI https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ [^] internet adresinde kullanıma açılmıştır.

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ilişkin Teknik Kılavuz’a https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_Usul_Esaslar_Teknik_Kilavuzu.pdf [^] adresinden,

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla ya da e-Arşiv Özel Entegratörleri aracılığıyla ÖKC’lerden gerçekleştirilecek satışların bildirimine ilişkin Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu’na https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz1.3.pdf [^] adresinden,

ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

 

Yorum Yap