1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. YURTDIŞI ALACAKLARININ TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KAYDI

YURTDIŞI ALACAKLARININ TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KAYDI

YURTDIŞI ALACAKLARININ TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KAYDI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre şüpheli alacaklar; ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olarak dava veya icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar olarak sayılmıştır.

Bu şartlardan herhangi birisinin mevcut olmaması halinde ise şüpheli alacak kaydına imkan bulunmamaktadır.

Alacağın yurt içinden veya yurt dışından olması bir önem taşımadığından yurt dışından olan alacaklar için de bu madde hükümleri geçerlidir.

Yurt dışından olan alacakların şüpheli hale geldiğinin ispatlanabilmesi için ticari iş yapılan firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya icra takibinde bulunulması gerekmektedir.

Bu nedenle yurt dışında bulunan alacakların icra takibinin yapılacağı yer, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre, borçlunun ikametgahı, akdin vuku bulduğu yer ve borçlunun malvarlığının bulunduğu yerdeki icra daireleri olarak tayin edilmiştir.

Ayrıca yabancı bir ülkede verilecek kararların Türkiye’de uygulanması için, Türk mahkemelerinde tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Yabancı kararların, bu konuda özel bir milletlerarası antlaşma olmadıkça, doğrudan doğruya tanınması veya tenfizi mümkün bulunmamaktadır.

Firmaların yurtdışı alım-satımlarında mutlaka sözleşme yapması ve sözleşmede ticari uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hangi ülke hukukunun uygulanacağının ve dava ile ilgili devlet mahkemesinin tayinine açık bir şekilde yer verilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap