1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇ İSTİSNASI VE YARARLANMA ŞARTLARI

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇ İSTİSNASI VE YARARLANMA ŞARTLARI

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇ İSTİSNASI VE YARARLANMA ŞARTLARI

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇ İSTİSNASI VE YARARLANMA ŞARTLARI

Yurt içinde bir şirketten elde edilen iştirak geliri Kurumlar Vergisinden istisna olmasına karşı, yurt dışı bir şirketten elde edilen iştirak kazancı da belli şartların oluşması halinde kurum kazancından istisna edilmiştir.

İştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1 maddesinde yurt dışı iştirak kazanç isitnası Kurumlar Vergisi Kanununda yurt dışında elde ettikleri iştirak kazançları aşağıdaki koşulların hepsinin sağlanması istisna kapsamında sayılmıştır.

Tam mükellefiyette tabi Kurumların;

-Başka bir kurumun sermayesine katılmarından elde ettikleri kazançlar

-Tabi başka bir kurumun katılma imkanı veren kurucu senetler ile diğer intifa senetlerden elde ettikleri payları

-Girişim sermayesi yatırım fonu  katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları.

İştirak edilen kurumun tam mükellef olması şarttır.Diğer fon ve yatırım ortaklarının  katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları istirak kazancı istisnasından yararlanamayacaktır.

 YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇ İSTİSNASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kurumlar Vergisi Kanun 5/1-b maddesinde  aşağıdaki şartların tamamının birlikte sağlanması durumunda yurt dışı kazancı istisna kapsamında tutulmuştur.

-İştirak edilen kurumun Anonim veya Limited şirket olması. (Bu şirket dışında olanlar istisna kapsam dışındadır.)

-İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiyede olmaması.(Dar Mükellef olmaları)

-İştirak payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’na sahip olması ve kesintisiz olarak en az 1 yıl elde tutulması

-Yurt dışı kazancın iştirak edilen kurumun faliyette bulunduğu Ülke vergi kanınları uyarınca %15 oradından gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıması gerekmektedir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Salih ŞİMŞEK

 

 

Yorum Yap