1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ İÇİN SON GÜN 1 TEMMUZ PAZARTESİ

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ İÇİN SON GÜN 1 TEMMUZ PAZARTESİ

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ İÇİN SON GÜN  1 TEMMUZ PAZARTESİ

6102 sayılı TürkTicaret  Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her  tacirin    ticari  defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borçve  alacak  ilişkilerini  ve  her  hesap  dönemi  içinde  elde  edilen  neticeleri,  bu  Kanuna  göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

25.06.2019/120-2Mükelleflerin fiziki ortamda kullanacakları defterlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre açılış ve sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de kapanış  tasdiklerini    yaptırmaları  gerekmektedir. Ticari  defterlerin  elektronik  ortamda tutulması  hâlinde  defterlerin  açılışlarında  ve  yevmiye  defteri  ile  yönetim  kurulu  karar defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları,  kuruluş sırasında  ve  kullanılmaya  başlanmadan önce  noter  tarafından yapılmaktadır. Anonim  ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda,  ticari  defterlerin açılış onayları şirket merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılır.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır. Buna  göre  Türk  Ticaret  Kanunu  düzenlemelerine  2018yılında  fiziki  ortamda  tutulan yevmiye  defterinin 30  Haziran  2019 günü Pazar gününe denk geldiğinden 1 Temmuz 2019Pazartesi  günü sonuna kadar  notere  ibraz  edilip  son  kaydın  altına  noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. Öte yandan; Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü ve 15’inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c bendine göre;64’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli  onayları  yaptırmayanların2019yılı  için 7.658TLidari   para   cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir.   

Yorum Yap

Abdurrahman KIZILAY

13/04/1974 Mardin İli Derik ilçesi doğumlu. 1985-1986 Mardin Anadolu Lisesinin ilk öğrencilerinden. Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1996-2011 yıllarında Esnaflık faaliyeti, 2002-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2018 İHD Mardin Şube Sekreteri (Başkan Yardımcılığı) , 2018 İHD MYK üyesi Halen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktivistlik yapmaktadır. İyi derecede Kürtçe ve intermediate İngilizce bilmektedir. Evli, Siyabend Zana isimli 1 erkek çocuk babası. Mardin ili Derik ilçesinde Zana Mali Müşavirlik Bürosunda Mesleki faaliyetler sürdürmektedir.