1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. UYGULAMALI; Hasılat Esaslı Vergilendirmede Kavram Kargaşalığı. Biz Ne Yapacağız Şimdi. Bilançolar Geçebiliyor mu geçemiyor mu?

UYGULAMALI; Hasılat Esaslı Vergilendirmede Kavram Kargaşalığı. Biz Ne Yapacağız Şimdi. Bilançolar Geçebiliyor mu geçemiyor mu?

UYGULAMALI; Hasılat Esaslı Vergilendirmede Kavram Kargaşalığı. Biz Ne Yapacağız Şimdi. Bilançolar Geçebiliyor mu geçemiyor mu?

Bu sisteme bilanço usul defter tutanların geçip, geçemeyeceği, Beyannamenin nasıl verileceği, ne gibi işlemlerin yapılması gerektiği konusu kaos içinde. Beyanname verilmesine ise az bir süre kaldı

  • İSMMMO Danışma birimi sadece İşletme esasına göre defter tutan mükellefler bu sisteme tabi olur diye açıklama yaptı
  • İSMMMO Yaptığı diğer başka açıklamada “06 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 Sayılı Kanun’un 12’nci maddesiyle, KDV Kanunu’nun 38 inci maddesi ile “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiş ve hâsılat esaslı vergilendirme sistemine; Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kararı) tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden TERCİH EDENLERİN GEÇEBİLECEĞİ” demektedir.
  • MuhasebeWeb’de   yayınlanan Hasılat Esaslı Vergilendirme nedir? Detayları ve uygulama nasıldır? Dr. Veysi Seviğ Hasılat Esaslı Vergilendirme konulu yazısında  “7104 Sayılı Kanun’un 12’nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yeniden düzenlenen 38’inci maddesi uyarınca “Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde” geçebilir denilmekte.

Yukarıdaki yazılardan anlaşılacağı gibi bu sisteme sadece mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükellefler talep etmeleri halinde geçebilmektedir.

Bu durumda Şahıs Bilanço ve Şirketlerin geçemediği anlaşılmaktadır. Fakat bir şirket için vergi dairesine başvuru yaptığımızda bu sisteme geçebileceğimizi aşağıdaki işlemleri tamamlamamız gerektiğini iletti.

  1. Şirketin faaliyet kodunda sadece “Halk Otobüsü İşletmeciliği” olacak şekilde veri dairesi sicilden gerekli düzeltmeleri yapın
  2. Ücretlerin elektronik ortamda toplandığına dair belediyeden yazı getirin
  3. Araçların belediye ruhsatlarını getirin

Bir mali müşavir olarak yukarıda yazılanların mı? yoksa vergi dairesinin verdiği cevabın mı doğru olduğunu anlamış değiliz.

Yukarıdaki işlemler yapıldığında “İşletme Hesabı Özeti” tutmuyorsunuz diye ret ederse o kadar emek boşuna harcanmış olacak.

Yaptığımız tüm araştırmalarda net bilgiye ulaşamamanın yorgunluğunu taşımaktayız.

Yorum Yap