1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

02/01/2019 tarih ve 30643  sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530  uncu maddesine ilişkin temerrüt  faiz oranının  tespiti yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları başlıklı 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %21.25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gideri tutarı 245,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi 01.01.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap