1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilir mi?

Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilir mi?

Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilir mi?

ÖZELGE: Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 25.08.2017 tarih ve 85373914-125[49.01.27]-96176 sayılı özelgesi; 

ÖZELGE KONUSU: Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı. 

SONUÇ: Üretim faaliyetlerinizde kullanmak üzere aldığınız binaya ilişkin harcamaların Ekonomi Bakanlığınca mevcut yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli vergi uygulaması açısından yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınacak unsurlar arasında değerlendirilmesi durumunda, yatırıma katkı tutarının hesabında bahse konu bina alımı için yapılan harcamalar da dikkate alınmak suretiyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılması  mümkün bulunmaktadır.

ÖZELGE: Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih ve 17992610-125[ÖZG-17/14]-46 sayılı özelgesi;

ÖZELGE KONUSU: Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanması. 

SONUÇ: Yatırım teşvik belgesine konu olan okul yatırımınızın tamamlanmasını müteakip kiraya verilmesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi uyarınca indirimli kurumlar vergisi desteğinden yararlanılması açısından engel teşkil etmemekte olup, gerekli izinlerin alınması, Yatırım Teşvik Belgesinde “Vergi İndirimi” satırına yer verilmiş olması, sahip olunan yatırım teşvik belgesinin yararlanılacak destek unsurları yönünden geçerliliğini koruması ve genel esaslar çerçevesinde ilgili mevzuatta belirtilen koşulların aynen yerine getirilmesi kaydıyla, İnşa edilen okulun kiraya verilmesinden elde edilecek kazancınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap