tebliğ

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE BASİT USUL GÜN SONU HASILATI NASIL EKLENİR?
17 Eyl, 2018

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE BASİT USUL GÜN SONU HASILATI NASIL EKLENİR?

486  sıra  No.lu VUK  Genel  Tebliğiile basit  usule  tabi  olan  mükelleflerin 1   Ocak   2018tarihinden   itibaren Defter-Beyan   Sistemini   kullanmaları zorunluluğu  getirilmiş; başvuru  ile  ilkdönem  kayıt  tarihleri ...