Deneme Süresi

İş Kanununda Deneme Süresi Nedir? Hukuki Etki Ve Sonuçları Nelerdir?
4 Tem, 2018

İş Kanununda Deneme Süresi Nedir? Hukuki Etki Ve Sonuçları Nelerdir?

İŞ KANUNUNDA DENEME SÜRESİ NEDİR? HUKUKİ ETKİ VE SONUÇLARI NELERDİR? Deneme süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun MADDE 15. – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı...