1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Stajyer ve çıraklara erken emeklilikte Yeni Kanun Teklifi Verildi

Stajyer ve çıraklara erken emeklilikte Yeni Kanun Teklifi Verildi

Stajyer ve çıraklara erken emeklilikte Yeni Kanun Teklifi Verildi

24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçim sath-ı mailine girdiğimiz bugünlerde yıllardan beri staj ya da çıraklık çalışmalarının emeklilikte sayılmasını bekleyen yüz binlerce vatandaşımızı tekrar heyecanlandırdı…

Doğal olarak binlerce okurumuz bu konudaki en son gelişmeleri gazetemizden takip etmektedir. Biz de her zaman olduğu gibi okuyucularımızın sorularını ve en güncel gelişmeleri anında en güvenilir bir şekilde yazmaya ve okuyucularımızı desteklemeye devam ediyoruz…

Konuyla ilgili önceki yazımızda okuyucularımızın TBMM’de yer alan ilgili yasa tasarılarından bahsetmiştik. Lafı uzatmadan bu konuda yeni gelişmelerin olduğu müjdesini okuyucularımıza verelim. Keza bu ay içerisinde çırak ve stajyerlerin borçlanarak erken emekli olması için TBMM’ye yeni bir yasa teklifi daha verildi.

Mevcut stajyer ve çırak sigortasının emekliliğe etkisi

SGK’nın uygulamadaki Kanuna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a)  kapsamında sigortalı sayılmaktadır… Değerli okuyucularımız haklı olarak; “madem stajyerler yasal olarak SSK’lı o zaman neden emeklilikte dikkate alınmamaktadır?” diye düşünmektedir. Hemen cevaplayalım, stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında bulunmakta ise de emekliliğe yarayan uzun vadeli sigorta kolları diye tabir edilen yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır. Bütün sorun stajyerlerin çalışırken bu sigorta kollarına da tabi tutulmalarında yatmaktadır.

Stajyer ve çıraklar nasıl erken emekli yapılabilir?

Çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar. Tamamen kamu otoritesinin gözetim ve denetimde gerçekleşen, bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır. Ancak yukarıda da açıkladığım üzere bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır. Konu ile ilgili SGK tarafından hazırlanan veya yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önceden de ifade ettiğim gibi bu konu SGK’nın yapacağı alt mevzuat düzenlemelerini aşmaktadır.

Kanun değişikliği gerekli

Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dâhil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır. Bu bağlamda stajyer ve çırakların erken emekli olması için iki yol bulunmaktadır;

Birincisi stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilikte başlangıç kabul edilmesi
İkincisi ise staj ve çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilmesi.

Okuyucularımız tarafından sözü edilen bu yılbaşından sonra verilen tasarı yukarıda belirttiğimiz birinci yol ile erken emekli olmayı sağlayan bir düzenleme olup, muhalefet partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye gönderilen bir kanun teklifinde yer almaktadır. 2018/Mart ayında yeni verilen kanun teklifi ise ikinci yol ile staj ve çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilerek erken emekli olmalarının sağlanması ile ilgili.

Yeni bir kanun teklifi verildi

Stajyer ve çırakların erken emekli olması için bir muhalefet partisi milletvekilleri tarafından bu ay içerisinde TBMM’ye yeni bir Kanun teklifi verildi. Bu Kanun teklifinde mesleki ve teknik eğitime, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar. Şeklindeki bölümü göz önüne alındığında, okul ve stajda geçen sürelerin hizmetten sayılacağı net olarak anlaşıldığı, bunun da mağduriyetleri gidereceği; dolayısıyla aynı ifadenin SGK kanununda da yer alması hâlinde meselenin tamamen çözüleceği öngörülmektedir.
Kısacası stajyer ve çırakların erken emekli olması için iki büyük muhalefet partisinin üç ayrı erken emeklilik yollarını kapsayan yasa tekliflerinin hâlen TBMM’de bulunmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Stajyer ve çırakları desteklemeye devam edeceğiz

Stajyer ve çırakların bu konu ile ilgili yasal yollardan mağduriyetlerini dile getirmeleri hâlinde bu seçim öncesinde sözü edilen üç kanun teklifinden birinin bile iktidar partisi tarafından da kabul edilip yasalaşma imkânı olursa 2000 yılı öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışan yüz binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacaktır.
Tüm çalışanların, emeklilerin haklı taleplerini gündeme getirmeye devam ettiğimiz gibi stajyer ve çırakların mağduriyetini dile getirmeye ve desteklemeye de devam edeceğiz.

İsa KARAKAŞ

Yorum Yap