1. Ana Sayfa
 2. Mevzuat Duyuruları
 3. SMMM’nin Hatası Nedeniyle Mükellefe Kesilen Ceza

SMMM’nin Hatası Nedeniyle Mükellefe Kesilen Ceza

SMMM’nin Hatası Nedeniyle Mükellefe Kesilen Ceza
1

Muhasebecinin mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen cezaların meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında özelge

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:62030549-120[65-2014/811]-52161-04/05/2015

Konu: Mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen cezaların meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci mali müşavir olduğunuz, mesleki faaliyetiniz çerçevesinde çalışanlarınız tarafından yapılan hatalar sonucu müşterilerinize kesilen cezaların tarafınızca ödendiğini belirterek, söz konusu cezalara ilişkin olarak ceza bedelleri ve dava konusu yapılması durumunda her türlü mahkeme masrafı ve avukatlık ücretinin meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

10.Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar.

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için mesleki faaliyetle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır. Mesleki faaliyetle ilgili olmayan ve mesleki faaliyetle ilgili olsa dahi serbest meslek erbabının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ise mesleki kazancın tespitinde gider olarak yazılamayacaktır. Ayrıca, Borçlar Kanununun “İstihdam Edenin Kusursuz Sorumluluğu” hükümleri çerçevesinde katlanılan tazminat yükümlülüğü, teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminat olarak kabul edilmemektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mesleki faaliyetiniz kapsamında çalışanlarınızın hatası sonucu müşterilerinize kesilen ve tarafınızca ödenen cezaların Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesi kapsamında mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorum Yap

Yapına Yorumlar (15)

 1. With thanks! Valuable information!

 2. With thanks! Valuable information!

 3. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 4. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 5. Black on black in the Charg I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 6. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 7. With thanks! Valuable information!

 8. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 9. I conceive this web site has got some real good information for everyone https://bzp65.com/

 10. Black on black in the Charger I’m creepin’ Rub me the right way, you might get a genie B.o.B, black Houdini

 11. Don’t wear seat belts lest you drown in your own urine?

 12. Don’t wear seat belts lest you drown in you own urine?

 13. It?s hard to come by knowledgeable people on this subject, however, you https://bzp65.com/

 14. With thanks! Valuable information!

 15. Direk Kesilen S.M Makbuz uzerinde %20 Alin olsun bitsin bari onu yazma bunu yazma. bey. damga vergisini bile yazma diyorlar ya. hatta personel ucretleri kira giderlerini falanda gider yazdirmayin.