1. Ana Sayfa
  2. Muhasebe ve Diğer Haberler
  3. Şirketin Kar Payı Avans Dağıtımına Yeni Düzenleme Geldi. Vergisel Avantaj Geldi

Şirketin Kar Payı Avans Dağıtımına Yeni Düzenleme Geldi. Vergisel Avantaj Geldi

Şirketin Kar Payı Avans Dağıtımına Yeni Düzenleme Geldi. Vergisel Avantaj Geldi

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, şirketlerde artık imtiyazlı ortaklar da imtiyazları oranında kar payı avansı alabilmesine imkan tanımlandı.

Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Şirketlerin kar payı dağıtımına ilişkin düzenleme uygulanmaya kondu

Dağıtılacak kar payı avansı, varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kara katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem karından indirilmesiyle hesaplanacak.

Kar payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ödenecek.

Bu avans, kardan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak verilecek. İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kar payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kara katılması öngörülen diğer kimselere kar payı avansı ödenmeyecek.

 

Yorum Yap