İlginizi Çekebilir!
  1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Sıra Atlanarak Fatura Düzenlenmesi Durumu

Sıra Atlanarak Fatura Düzenlenmesi Durumu

Sıra Atlanarak Fatura Düzenlenmesi Durumu

26.08.2011 tarih ve 102 sayılı özelge:

Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda bahsi geçen faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura nizamı” başlıklı 231/1. maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmaması durumunda, aynı Kanun’un352/II-7. maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezası kesilir.

Yorum Yap