1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. ŞANTİYE KURULUŞ GİDERLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR

ŞANTİYE KURULUŞ GİDERLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR

ŞANTİYE KURULUŞ GİDERLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR
1

ŞANTİYE KURULUŞ GİDERLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR

İnşaat işlerinde müteahhit firmalar şantiye kurarken çeşitli kuruluş harcamaları yapmaktadırlar. Örneğin işçilerin barınması için konteyner şeklinde yatakhane, işçilerin veya şantiye çalışanlarının kişisel ihtiyaçları için banyo, wc, mutfakhane, çadır, barınma yerleri veya barakalar yapmaktadırlar. Bu giderlerin amortismana tabi tutulmak suretiyle mi veya direkt gider mi yazılacağı hususu çok tartışmalı bir konu olup maliye idaresinin bu konuya açıklık getirmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

Şantiyeye ait kuruluş giderleri amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılarak kayıtlara intikal edilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. İnşaat müteahhitleri iş bitiminde şantiye kuruluş giderlerini herhangi bir kuruluşa devir ederek elden çıkartabilmektedirler. Bu durumda müteahhit firma elde ettiği gelirleri inşaatın karına eklemelidir.

“Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar “ Vuk 333 sıra numaralı amortisman tebliğine göre %10 oranında amortismana tabi tutulacağı belirtilmiştir. Şantiye kuruluş giderlerinin masraf yazılması konusunda bu tebliğ hükümleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Maliye Bakanlığı’ndan, şantiye kuruluş giderlerinin nasıl kayıt altına alınacağını dair bir mükellef özelge talep etmiş, Maliye idaresi şantiye giderlerinin amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılabileceğini belirtmiştir. (07.03.1979 tarih 17175 sayılı özelge)

İhtilaflı ve belirsizlik olan konu hakkında mükelleflerin özelge talep ederek özelge de verilen cevaba göre hareket edilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyim.

İbrahim Döner
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ibrahimdoner66@gmail.com

Yorum Yap