1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Part-time çalışanlara full-time SSK’lı olma imkânı

Part-time çalışanlara full-time SSK’lı olma imkânı

Part-time çalışanlara full-time SSK’lı olma imkânı
2
SGK uygulamasında herkes çalıştığı süre kadar sigorta hizmeti kazanmaktadır. Örneğin ayda 15 gün çalışan bir işçinin SSK’sı 15 gün eksik olacaktır. Bu durumda emeklilik için gereken prim gün sayılarının tamamlanması güç olacaktır.
Part-time çalışma genel olarak İş Hukuku ve SGK uygulamasında kısmi süreli olarak adlandırılmaktadır.
İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.
SSK gün hesabı
Kısmi süreli çalışma, işveren ile sigortalının yazılı olarak yapılan iş sözleşmesinin niteliğine bağlı, aylık ücret karşılığı çalışma biçiminde imzalanmışsa, sigortalı haftalık çalışma süresine bakılmaksızın tam ay olarak bildirilir.
İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı yapılması
İŞ sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.
Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin sekiz saate bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.
Kısmi süreli çalışanların 30 gün SSK hizmeti kazanma yolu
SGK, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkân sağlamıştır. Yapılacak olan borçlanmalar SSK hizmetinden sayılmaktadır. Bu durum emeklilikte büyük avantajlar sağlamaktadır.
Buna göre, kamu ve özel sektörde çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen eksik gün nedeni (06) (Kısmi istihdam) ve (17) (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalılar ay içinde zorunlu sigortalılık dışındaki sürelerini borçlanabileceklerdir.
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Kaynak : Türkiye Gazetesi

Yorum Yap