1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Gayrimenkul satışı ve gayrimenkul satış vaatlerinin geçerli olabilmesi her ne kadar tapu senedine bağlanması şart olsa da, yapılan bu işlem tamamen bir şekli sorundur. Gayrimenkul teslimlerinde tapu senedi üçüncü kişilerin haklarının korunması bakımından bir delil niteliği taşır. Taraflar arası uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ispat olarak kullanılır. Tapu işlemleri vergi hukuku yönünden işlemlerin özüne tesir etmemektedir.


Hukuki yönünden bütün sakıncaları göz önüne alan kişi ve kurumlar resmi şekle uymadan , tapu senedi almadan da bir gayrimenkul alabilmektedirler. Tapu senedi olmayan ve tapuda kaydı olmayan bir mülkün de alıcısı olduğu alım satımı yapıldığı da bir gerçektir.


Bu durumda gayrimenkul teslimlerinde vergi doğuran olay tescil ile doğmamakta, tasarruf hakkı alıcıya devir edildiği anda teslim borcu yerine gelmekte ve vergiyi doğuran olay ise bu aşamada başlamaktadır.


Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay
Konut veya işyerini fiili olarak kullanıma terk etmek.
Tasarruf hakkının kullanılmaya başlaması
Elektrik, su, doğalgaz aboneliğini almak,
Konut veya işyerinde fiilen ikamet etmek,
İskan belgesinin alınmasıdır.


Bu hiyerarşi arasında sıranın önemi bulunmamaktadır. Kanun koyucu özel inşaat işlerinde teslim olabilmesi için konut veya işyeri satışlarında tapu devri yerine fiili kullanım olayına bakılmasını şart koşmuştur.

Yorum Yap