1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Ortakların Şahsi Olarak Kullandıkları ve Şirkete Aktardıkları Kredinin Faizi Gider Olur mu?

Ortakların Şahsi Olarak Kullandıkları ve Şirkete Aktardıkları Kredinin Faizi Gider Olur mu?

Ortakların Şahsi Olarak Kullandıkları ve Şirkete Aktardıkları Kredinin Faizi Gider Olur mu?

Şirket Ortaklarının Şirketin Finansmanını Sağlamak İçin Aldıkları Krediyi Şirkete Vermeleri Halinde Faiz ve Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla şirket ortaklarının şahsi olarak ihtiyaç kredisi kullandıkları ve bu kredilerin tamamını şirketinize vermeleri nedeniyle kredilere ait faiz ve giderlerin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

…  Buna göre; kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla (kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan) kullandırdıkları borçlanmalar örtülü sermaye dışında tutulduğundan; şirketinizin finansman ihtiyacını karşılamak üzere şirket ortaklarının bankadan kendi adlarına temin ettikleri kredileri, tamamen aynı şartlarla şirketinize kullandırmaları ve bu durumun ispat edici vesikalarla belgelendirilmesi halinde, söz konusu krediler dolayısıyla katlandığınız faizlerin ve masrafların şirketiniz tarafından kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yorum Yap