1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Ortaklara Borçlar-Ortaklardan Alacaklar Hesabı Adatlandırılmaması Gerekçesi İle Ceza Yazılamaz

Ortaklara Borçlar-Ortaklardan Alacaklar Hesabı Adatlandırılmaması Gerekçesi İle Ceza Yazılamaz

Ortaklara Borçlar-Ortaklardan Alacaklar Hesabı Adatlandırılmaması  Gerekçesi İle Ceza Yazılamaz

Olayda, otel işletmesi ve inşaat taşeronluğu faaliyetinde bulunan yükümlü kurumun, ortaklarına, ortaklar cari hesabını kullanarak ödünç para verdiği, ancak bu işlem için faiz almadığı, katma değer vergisi hesaplamadığından bahisle dava konusu cezalı tarhiyat yapılmış ise de, ortakların şirket işlerinin yürütülmesi amacıyla her zaman şirketten borç para almaları veya şirkete borç para vermeleri mümkün olup, ortakla şirket arasında bu şekilde sürekli hareket halinde işleyen ortaklar cari hesabının bulunması ve bu işlem için faiz yürütülmemesi ekonomik gereklere uygun ve iş yaşamının doğal AKIŞI GEREĞİDİR.


Bu nedenle, ortaklara ödünç para verme işleminin finansman hizmeti sayılarak katma değer vergisine tabi tutulması ve bu nedenle yapılan tarhiyata karşı açılan davanın reddinde hukuka UYGUNLUK BULUNMAMIŞTIR.

KAYNAK:

DanıştayVergi Dava Daireleri Kurulu
Esas : 2002/631
Karar : 2003/332
Tarih : 13.06.2003

 

Yorum Yap