İlginizi Çekebilir!
  1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Önemli Mevzuat Değişikliği; Değersiz Hale Gelen Alacaklarda KDV İndirimi Ne Olacak

Önemli Mevzuat Değişikliği; Değersiz Hale Gelen Alacaklarda KDV İndirimi Ne Olacak

Önemli Mevzuat Değişikliği; Değersiz Hale Gelen Alacaklarda KDV İndirimi Ne Olacak

06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7104 sayılı kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu kanunun vergi indirimi başlıklı 29 uncu maddesine eklenen fıkra ile,” Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir. (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)” hükmüne yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30 uncu maddesine eklenen fıkra ile de; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisinin indirimi mümkün olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunla yapılan bu maddelerdeki değişiklik 01.01.2019 tarihinden yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap