1. Ana Sayfa
  2. Soru Cevap
  3. Normal Amortisman Giderlerinin Muhasebe Kaydı

Normal Amortisman Giderlerinin Muhasebe Kaydı

Normal Amortisman Giderlerinin Muhasebe Kaydı

10.02.2019 Tarihinde faaliyete geçen Deniz Havacılık A.Ş  11.02.2019 tarihinde satın almış olduğu 100.000,00-TL alım değerinde ticari otomobili. Bu ticari otomobillerin amortisman listesinde faydalı ömrünün 5 yıl olduğunu tespit etmiştir. Yapılan Vergisel Değerlendirmede Normal amortisman oranını seçmenin mantıklı olacağına karar verilmiştir. Bu durumda işletme 31.12.2019 tarihinde aşağıda belirtilen kaydı gerçekleştirmesi gerekecektir.

 

31.12.2019

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ

20.000

257.BİRİKMİŞ AMORTİSANLAR HESABI

20.000

Bu kayıt Yılda 4 defa geçici dönemlere göre bölünerek te ayrılabilir. Yıl sonunda topluda yapılabilir. Bu durum tamamen işletmenin vergisel durumuna göre karar verilir. Taşıtın değeri GİB tarafından ilan edilen amortisman listesindeki faydalı Ömür yılına bölünür ve her yıl o kadar amortisman ayrılır.

Vergisel durum göz önüne alınarak Normal amortisman yerine a tercih edilebilir. Aşağıda faydalı ömrü 5 yıl olan ticari bir araç için Normal ve Azalan bakiyeler yöntemi ile hesaplanmış amortisman giderleri var. Karşılaştırma yapabilirsiniz

Normal / eşit tutarlı amortisman.

Amortisman oranı = % 20

Yıl Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Tutar
1 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2 20.000,00 40.000,00 60.000,00
3 20.000,00 60.000,00 40.000,00
4 20.000,00 80.000,00 20.000,00
5 20.000,00 100.000,00 0,00

 

Amortisman oranı = % 40

Yıl Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Tutar
1 40.000,00 40.000,00 60.000,00
2 24.000,00 64.000,00 36.000,00
3 14.400,00 78.400,00 21.600,00
4 8.640,00 87.040,00 12.960,00
5 12.960,00 100.000,00 0,00

Yorum Yap