1. Ana Sayfa
  2. Güncel Haberler
  3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı. Uygulamanın Tamamen Kaldırılması Gündemde

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı. Uygulamanın Tamamen Kaldırılması Gündemde

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı. Uygulamanın Tamamen Kaldırılması Gündemde

Muhtasar SGK Birleşmesinde süre uzatıldı.

Muhtasar& Prim hizmet beyannamesi birleştirilmesi 1.1.2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu süre uzatılmasının ardından uygulamanın tamamen yürürlüklükten kaldırılması gündeme alındı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi geçiş sürecinin uzatılmasını ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya kondu. Buna göre Muhtasar SGK Birleştirilmesi 1.1.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Yorum Yap