1. Ana Sayfa
  2. Güncel Haberler
  3. Muhasebecilerin Sorunları Mesliste

Muhasebecilerin Sorunları Mesliste

Muhasebecilerin Sorunları Mesliste

Muhasebecilerin sorunlarını meclise taşıyan MHP Konya Milletvekili Esin Kara’ya teşekkür ederiz. İşte Meclise taşınan bazı sorunlarımız

 

1-Vergi ve Sosyal Güvenlik kurumlarına verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin son günlerinde meslektaşların yakınlarının vefat ve benzeri acil durumlarda mağdur kalmaları ve bu nedenle özel usulsüzlük cezasına çarptırılmasının giderilmesi,

2-Katma Değer Vergisi kanununa göre serbest meslek erbabı hizmeti ifa ettiği anda vergi doğmakta iken, Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslekte verginin oluşması tahsilat esasına bağlanmıştır. Bu çelişkili durumda meslek mensubu hizmet yaptığı ancak ücretini alamadığı mükellefler için serbest meslek makbuzu kesmekte, gelir vergisinde beyan etmez iken KDV’yi ise ödemektedir. Meslek mensubunun KDV yükünün alınması için 1/9 oranında tevkifat yapılırsa bu sorun aşılabilecektir.

3-Haziran ayına ait beyannameler yine temmuz ayı içerisinde verilmekte ve meslek mensupları mali tatilde bürolarından çıkamamaktadır,

4-Bağımsız denetçileri unvanı almış meslek mensupların uluslararası denetim firmaları ile rekabet edebilmesi için yeşil pasaport hakkı tanınması,

5-verği ile ilgili davalara meslektaşların katılabilmesi, vergi mahkemelerine dava açma yetkisi verilmesi

6-meslek mensuplarının tahsilat sorunlarının giderilmesi adına ücretlerin maliye bakanlığı kanalıyla tahsiline imkân sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması

7-yeni meslek mensupların büro açabilmeleri için KOSGEB’den destek alabilme imkânı sağlanması

8-gelir vergi kanunu mükerrer 120. Madde gereğince 4. Dönem geçici vergi beyannamesinin  kaldırılması….

 

Yorum Yap

Yapına Yorumlar (3)

  1. teşekkür ederiz Esin Hanım sıkıntılarımıza tercüman olmuşsunuz.

  2. Ayrıca kdv tevkifatının 1/2 olması daha uygundur.

  3. SMMM adaylarının staj süresinin uzunluğu ve mağduriyeti ile ilgili de sorunumuzu meclise sunsaydınız iyi olurdu sayın vekilim. Çünkü bir SMMM olabilmek için en az 8 yıl gerekiyor. Doktor bile bu kadar uğraşmıyor. Ve uğraşmadığı gibi iş olanağı garanti. En azından pratisyen hekim oluyor. Biz yine özel sektörde debelenmeye devam.