1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. MTV Gider Mi dir?

MTV Gider Mi dir?

MTV Gider Mi dir?

Bu Kanuna bağlı (7061 sayılı kanunun 24 üncü madddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 01.01.2018) (I), (I/A)(**) (5897 sayılı kanunun 2 inci maddesiyle kaldırılan ibare.Yürürlük;30.06.2009)(*) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

  • Dolayısıyla, II nolu listedeki taşıtlar ile ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtların MTV si gider yazılabilecektir.
  • (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Yani, minibüs, panelvan, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri II sayılı listede olduğundan MTV gider yazılabilir.
  • Gecikme zam ve cezaları ise gider yazılamaz.

Ali ÇAKMAKCI 
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
cakmakciali@taxauditingymm.com

http://taxauditingymm.com

Yorum Yap