1. Ana Sayfa
 2. Makaleler
 3. Meslekte Adaletli Gelir Dağılımını Sağlamak için Geliyoruz.

Meslekte Adaletli Gelir Dağılımını Sağlamak için Geliyoruz.

Meslekte Adaletli Gelir Dağılımını Sağlamak için Geliyoruz.

Hiçbir gruptan talimat almadan, meslektaştan gelen güçle meslekte değişimi başlatmak için Bağımsız adaylığıma destek verin. Ezberleri Bozalım

Merhaba Meslektaşım,

Mesleğin elindeki argümanlar ile alınamayacak hiçbir hak yoktur. Yeter ki mesleğimize sahip çıkalım. Meslekte bir grubun ayrıcalık hâkimiyetine birlikte son verelim. Meslekteki gelir payının tüm meslektaşlara adaletli bir şekilde dağılımını sağlayalım.

Mesleki hakları alabilecek birçok argümana sahibiz. Fakat bu argümanlar meslek odaları tarafından doğru kullanılmadığından elimizde angarya olarak patlayan bombaya dönüştü.

Yola çıkış felsefemizin ana teması meslekte adaletli gelir dağılımını sağlamak.  Bunun için öncelikli şart ise meslekte müşteri kotasının uygulanmasıdır. Meslek içinde bir grup zümrenin hâkimiyeti sarsılmadıkça diğer mesleki hakları kazanmak mümkün görünmüyor.

Meslekte 500’ü aşkın müşterisi olan elit meslektaşlar, meslekte haksız rekabeti öyle yoğun kullanıyor ki meslektaş olarak meslekten pay almak imkânsız hale geliyor.

Meslekteki gelir adaletini sağlamak ve diğer mesleki hakları alma yolunda mücadele etmek için aday oldum.  Taleplerimin, eylemlerimin grup baskısı altında kalmaması ve yönetimdeki gücümü direkt meslektaşlarımdan almak için Bağımsız Adaylık yolunu seçtim.

Önce meslek içi adalet sağlanacak sonra mesleki haklar alınacak. Hep birlikte mücadele edersek saltanatları yıkılır. Şimdi destek ver. Yılların alışılmış ezberini birlikte bozalım.

Ne için mücadele edeceğiz.

 1. SMMM Müşteri Kotası ile Meslekte Adaletli Gelir Dağılımını sağlamak için
 2. Meslekte bir gurubun meslekte tekelleşmesine son vererek Bağımlı yada Bağımsız çalışan meslek mensuplarına yeni istihdamlar yaratmak için
 3. V.U.K.’un mükerrer 227. maddesinin kaldırılması ve müşterek ve müteselsil sorumluluğa son verilmesi için,
 4. Kamu veya özel kuruluşların keyfi olarak uygulayacağı her türlü angarya girişimine karşı mesleki güç ve yaptırımların  ivedilikle devreye alacak örgütlü bir yapı tesis edebilmek için,
 5. Bağımlı Yada Bağımsız Meslek Mensuplarını koruyan, keyfi uygulamalarda yalnız bırakmayan bir meslek örgütü için
 6. 3568 sayılı yasaya hüküm koydurularak mesleki yardımlaşma sandığının kurulması için,
 7. Sosyal tesislerin açılması için,
 8. 3568 sayılı yasanın tüm antidemokratik ve vesayetçi hükümlerinden arındırılması için,
 9. Oda yönetimlerinin,  yöneticilerin geçim kapısı olmaktan çıkarılması ve yüksek tutarlı huzur haklarına son verilmesi için,
 10. Mali Tatili gerçek bir tatile dönüştürecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için,
 11. Angarya niteliğindeki tüm uygulamaların sonlandırılması için,
 12. Ücret akdi ile çalışan meslektaşlarımıza  “mesleki asgari ücret” tarifesi uygulamasını getirmek için,
 13. Bağımsız çalışan meslek mensuplarının tahsilat sorunu çözümünde yasa değişikliği sağlanarak ücretlerin devlet garantisine alınması için
 14. YMM’lere tanınan ayrıcalıklara son verilmesi için, Meslek Yönetiminde YMM hâkimiyetini bozmak için,
 15. 3568 Saylı yasa ile tarafımıza verilmiş beyanname gönderme yetkisinin YMM, Esnaf Odaları yada diğer birey yada kuruluşlarca kullanılmasını engellemek için,

Hiçbir gruptan talimat almadan, meslektaştan gelen güçle meslekte değişimi başlatmak için Bağımsız adaylığıma destek verin. Ezberleri Bozalım

Serdar YILMAZ Ankara SMMMO Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı ve Çalışma Ekibi

Yorum Yap