1. Ana Sayfa
  2. Güncel Haberler
  3. Mali Müşavirler İçin Yeni Bir Beyanname Geliyor

Mali Müşavirler İçin Yeni Bir Beyanname Geliyor

Mali Müşavirler İçin Yeni Bir Beyanname Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisine iktidar partisi tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulması Hakkında kanun teklifi verilmiştir.

Maliye nereden kimden vergi toplamanın ve tahsil etmenin planını yaparken bizede bunların nur topu gibi beyanını yapacaksın diyor. Hükümet toplanan paydan ise genel bütçeye % 5 irat yazacak, geri kalanını ise ajansa aktaracaktır.

A) Turizm payı beyannamesi mükellefleri ve alınacak oran

1. Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri %1,
2. Bakanlıktan belgeli yeme içme, eğlence tesisleri %1
3. Deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından %1,
4. Seyahat acentaları ( uçak biletleri hariç) binde 1
5. Havayolu işletmelerinden binde 1,
6. Devlet hava meydanları tarafından işletilenler hariç havayolu işletmelerinden binde 2.5
Oranıda bu faaliyetlerin yatırımcısı gerçek veya tüzel kişilerden alınır

B) Turizm beyannamesi matrahı nasıl hesaplanacak

İşletmelerin faaliyeti sonucunda elde ettiği net satış tutarı ve toplamı üzerinden alınacaktır.

C) Turizm payı beyanı nasıl nereye yapılacak

Vergilendirme dönemini takip eden ayın 24 üne kadar beyan edilecek, 26 ise tahsil edilecektir.

Vergi daireleri tahsil ettiği payın yüzde 5 ini genel bütçeye irad yazacak, kalanı ise ajansa aktaracaktır.

Ödenen turizm payı gelir ve kurumlar vergisi yönünden gider olarak dikkate alınacaktır.

Turizm beyannamesi şeklini , içeriğini, mükelleflerini belirlemeye Maliye ve hazine idaresi yetkili olacaktır.

Yorum Yap