1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Mali Müşavirler için Poşet İle İlgili Tüm Soruların Cevapları

Mali Müşavirler için Poşet İle İlgili Tüm Soruların Cevapları

Mali Müşavirler için Poşet İle İlgili Tüm Soruların Cevapları
1

2019 yılının en çok konuşulan uygulamalarından olan ücretli poşet uygulaması konusunda hem vatandaşım hem de küçük esnafın aklında soru işaretleri kaldı. Yılın ilk günlerinde en çok sorulan ‘Poşet ücretsiz de olabilir mi?’ Mahalle bakkalları da poşeti ücretli satacak mı’ sorularına Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Kadir Elibol açıklık getirdi. Öte yandan Başkan Elibol, daha önce yürürlüğe giren çoğu uygulamada olduğu gibi bu değişikliklerinde henüz altyapısı tam oluşturulmadan kamuoyunda yeteri kadar görüşülüp tartışılmadan hayata geçirilmesinin hem mükellefleri, hem vatandaşları, hem de meslek mensuplarını sıkıntıya soktuğunu,  büyük belirsizlikler içerdiğini ve en büyük sıkıntının her uygulamada mali müşavirlerin yaşanacağını belirtti. Yeni yıl ile birlikte hayatımıza birçok yenilik geldi. Milyonları ilgilendiren bu düzenlemelerin en önemlilerinden birisi de halk arasında ücretli poşet uygulaması olarak bilinen Çevre Kanunu’nda yapılan bazı düzenlemeler ve muafiyetler oldu. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Kadir Elibol konuya ilişkin birçok noktada açıklama yaptı. Özellikle küçük esnaf ve mahalle bakkallarının ücretli satışa başlaması gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Elibol, “Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dâhil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetler ücretli olarak satılacak” dedi. İşte sorularımıza verdiği yanıtlar:

Firmalar ya da esnaf poşet fiyatlarında ücret değişikliğine gidebilir mi ya da ücretsiz satabilir mi?

“Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 25 kuruştan az olmamak üzere ücretli olarak verilecek ve satış vesikalarında gösterilecek. Bu poşetler ücretsiz verilemediği gibi hiçbir şekilde herhangi bir promosyona da tabi olamayacak.  Kanuna aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanları hariç kapalı satış alanlarının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilecek.”

Özellikle esnafın bu konuda kafası çok karışık,  hangi satış noktaları kapsam dışında bırakıldı?

“Toptan ve perakende mal satışı yapılan yerler toptan ve perakende ürün satışı yapılan mağazalar, marketler ve benzeri satış yerleri kapsama dâhil işyerleri olarak tespit edilirken, ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, canlı sucul hayvan ( sülük ve balık gibi) satışında kullanılan sapsız poşetler, yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),kargo poşetleri, gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuat gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler ise bu uygulamanın kapsamı dışında tutuldu.”

25 Kuruşluk Poşet ücretleri her yıl değişecek mi?

“Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dâhil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetler ücretli olarak satılacak. Plastik poşetler, mesafeli satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek. Plastik poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca uygulanacaktır. Bu yıl yani 2019 yılı için belirlenen ücret 25 kuruş olarak açıklandı.”

Poşetler barkodlu satılacak, mevcut barkodsuz poşetlerin ücretsiz satışı mümkün mü?

“1/1/2019 tarihi itibarıyla Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında barkodlu olarak sunulması zorunlu hale getirildi.  Stokta bulunan barkodsuz poşetlerin 31 Mart 2019 tarihine kadar yine ücret karşılığı satışı devam edebilecek. Plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin tüketiciye sunulması zorunlu hale getirildi.  Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde de poşetlerin satışı yine zorunlu olacak.”

Özellikle küçük esnaf biz ücretsiz satışa nasıl başlayacağız diyor, sistemleri nasıl hazır hale gelecek? 

“Usul ve esaslarda görüldüğü üzere plastik poşet ve satış noktalarının tanımı yapılmıştır. Ancak dikkat çeken nokta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının poşet ücretlerine ilişkin beyan ve bildirimlerinin gerçekleştirileceği bir Bilgi Sistemi kuracak oluşudur. Bu sistemin oluşturulup sorunsuz şekilde kullanılabilir hale gelinceye kadar uygulamanın ne şekilde yürütüleceği hususunda belirsizlik halen devam etmektedir. Düzenleme uyarınca satış noktaları Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli beyanları, bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemek zorundadırlar. Usul ve esasların Geçici 22’nci maddesi uyarınca, satış noktalarının, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını (örneğin perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan yazarkasalarda poşetin ayrı bir departman-kısım olarak tanımlanması, yüzde 18 KDV ile, satış programlarında gerekli ayarlamaların yapılması vb.) 31/3/2019 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ve bu suretle poşetler için tahsil edilen ücretlerin satış belgelerinde adet bazlı gösterilmesi gerektiğine yer verilmiştir. Satış Noktaları tarafından yapılacak poşet satışlarına ilişkin olarak bilgi sistemi üzerinden yapılacak beyanlarda; poşetlerin temin edildiği firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı),temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunun nasıl denetleneceği ve herhangi bir usulsüzlüğün yaptırımının ne olacağı hususları yeterince açık değildir. Yapılan düzenleme ile ayrıca poşetlerde barkod kullanımı zorunlu hale getirilmektedir. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4’üncü maddesinde Satış noktasının, Toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini, ifade ettiği açıklanmıştır. Poşet kullanımının yaygın olduğu ve kapsama giren satış noktalarının çokluğu ve de her bir satış noktasında barkod uygulamalarını destekleyen bilgisayarlı satış sistemlerinin bulunmadığı düşünüldüğünde; bu zorunluluğun bazı satış noktaları açısından uygulanabilir pratik bir sonuç doğurmayacağı ve ayrıca poşet maliyetlerini dahi aşabilecek ek mali külfetle yol açabileceği de değerlendirilmelidir.”

Esnaf kazanım katılım payını ne zamana kadar ödeyecek, yanlış beyan durumunda yaptırım ne olacak?

“Yapılan düzenlemenin incelenmesinden satış noktalarının plastik poşet satışına ilişkin olarak Usul ve Esasların 9/2 maddesinde istenen bilgileri bilgi sistemine yüklemesine müteakip ödeyecekleri geri kazanım katılım payının sistem üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan düzenlemeye göre beyanın izleyen ayın on beşi, hesaplanan kazanım katılım payının beyan dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre beyanların nasıl yapılacağı belirsizlik içermektedir. Bu durumda meslek mensuplarımızın rolünün ne olacağı da belirsizliğini korumaktadır. Yanlış beyanın cezası 14 Bin 875 TL’dir ”

 SADECE POŞETLER ÜCRETLİ DEĞİL

Başkan ELİBOL son olarak Kamuoyunda Poşet Kanunu olarak bilinen 7153 Sayılı Kanunun aslında sadece poşetlerin ücretli satılması ve geri bildirimlerinin yapılması ile ilgi olmadığını Kanuna ekli 1 sayılı listede sayılan ürünleri kapsayan geniş ve kapsamlı bir düzenleme olup bu listede yer alan tüm ürünlerle ilgili geri kazanım katkı paylarının hesaplanıp ödenmesi gerektiğini hatırlatarak daha önce yürürlüğe giren çoğu uygulamada olduğu gibi bu değişikliklerinde henüz altyapısı tam oluşturulmadan kamuoyunda yeteri kadar görüşülüp tartışılmadan hayat geçirilmesinin hem mükelleflerimiz hem vatandaşlarımız hem de biz meslek mensuplarını sıkıntıya soktuğunu büyük belirsizlikler içerdiğini ve en büyük sıkıntının her uygulamada olduğu gibi yine biz mali müşavirlerce yaşanacağını belirtti. Listede, lastik ve çeşitleri, içecek ambalajları, ahşap ambalajlar akümülatör, pil çeşitleri, lityum içeren araç bataryaları,  madeni ve bitkisel yağlar elektrikli ve elektronik eşyalar, küçük ev aletleri ve beyaz eşyalardan da kilogram başına kazanım katkı payı alınacak. Bu paylar ürünlerin fiyatlarına eklenecek.

 

Özel Haber: Dilek Akşen

Kaynak :İşte Çanakkale Gazetesi

http://www.istecanakkalegazetesi.com

Yorum Yap