1. Ana Sayfa
  2. Konu Dışı
  3. KUR FARKI ZARARI NEDENİ İLE BORCA BATIK OLMA DURUMUNA DÜŞMEME İMKANI GETİRİLDİ

KUR FARKI ZARARI NEDENİ İLE BORCA BATIK OLMA DURUMUNA DÜŞMEME İMKANI GETİRİLDİ

KUR FARKI ZARARI NEDENİ İLE BORCA BATIK OLMA DURUMUNA DÜŞMEME İMKANI GETİRİLDİ

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Kur Farklarına İlişkin Düzenleme

15/9/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin” Geçici 1 inci maddesi ile 1/1/2023 tarihine kadar, Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmamasına imkan tanınmıştır.

Yorum Yap