1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Kredi Kartı İle Yapılan Satışlarda Faturanın Kim Adına Düzenleneceği

Kredi Kartı İle Yapılan Satışlarda Faturanın Kim Adına Düzenleneceği

Kredi Kartı İle Yapılan Satışlarda Faturanın Kim Adına Düzenleneceği

Satışlarınızda, satış yaptığınız kişi adına faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. Bedelin malı satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartıyla ödenmesi, faturanın bu kişi adına düzenlenmesini engellemeyecektir. Ayrıca kredi kartı bir ödeme aracı olduğundan, faturası daha evvel düzenlenmiş bir mal teslimine ilişkin bedelin tamamının veya bir kısmının bilahare nakden veya kredi kartı ile tahsil edilmesi hâlinde bu tahsilat için ayrıca bir fatura düzenlenmeyecektir. Ancak yetkililerce izahat istenildiğinde, sonradan kredi kartıyla yapılan tahsilatın, daha önceki bir tarihte tanzim olunmuş bir belgeye (fatura vb) ilişkin olduğunun tarafınızca ispatlanması gerektiği tabiidir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 08.06.2011 tarihli Özelgesi

Yorum Yap