İlginizi Çekebilir!
  1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Kariyer de “İç Denetim” Meslekte Yeni Vizyon

Kariyer de “İç Denetim” Meslekte Yeni Vizyon

Kariyer de “İç Denetim” Meslekte Yeni Vizyon

İç Denetim: Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol

İç denetimin ana işlevi kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve yönetimin bu kapsamda yönlendirilmesidir. Kısaca bu sistemlere değinelim isterseniz. Kurumsal yönetim veya yönetişim; örgütün amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, faaliyetlerin raporlanması, yönlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir. O halde diğer sistemler kurulmadan kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması önemlidir.

Kurumsal risk yönetimi ise kısaca örgütsel hedeften sapmayı sağlayacak faktörlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, cevaplandırılması ve izlenmesi sürecidir. Risk faktörlerine  imaj/itibar, finans/mali, regülasyonlara uyum, operasyonların etkinsizliği, yolsuzluk, bütçe büyüklüğü, bilişim teknolojileri, insan kaynağı, faaliyetlerin karmaşıklığı, çevresel koşullara duyarlık, piyasadaki değişkenlik ve işlem hacmi örnek verilebilir. Siz yer aldığınız sektöre özgü risk faktörlerini artırabilir veya sınırlandırabilirsiniz. Bunlarla birlikte önümüzdeki günlerde sosyal sorumluluk, yeşil uygulamalar, yetenek yönetimi, işbirlikleri yönetimi ve rekabet yönetimi daha ön plana çıkacak risk faktörleri arasındadır. Hatırlamamız gereken husus; riskleri yönetemeyenin krizi yönetmek zorunda kalacağıdır.

İç denetim açısından esası teşkil eden ve etkililiği, etkinliği ile verimliliği değerlendirilecek üçüncü sistem de iç kontroldür. Sürekli gelişmeyi sağlayan dinamik bir anlayışa sahip olan iç kontrol sistemi varlıkların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde, örgütsel amaçlara ve regülasyonlara uygun olarak kullanımını gerçekleştirmek, işletme faaliyetleri hakkında düzenli ve zamanında güvenilir bilgi sağlamak, işletme varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek için tesis edilmesi önem taşıyan bir sistemdir. 

Sonuç olarak iç denetim bize sistemleşmeyi, şirketimizi daha yaşayabilir hale getirmeyi, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamayı, dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale gelmeyi sağlıyor. Sistemleri oluşturup işleyişini sağladıktan sonra hayatın ne kadar kolaylaştığını fark edeceksiniz. Bu sistemlerin her boy işletmede uygulanması gerekir. Ancak KOBİ’lerde uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında; işletme sahibinin sahiplenme derecesi, işletme paydaşlarının tamamının katılımının esas olması, ısrarcı olunması ve geleceğe odaklanılması daha ön plana çıkmaktadır. Şirketinize uygun çözümleri danışmanınızla birlikte üretebilirsiniz.

Yorum Yap