1. Ana Sayfa
 2. Mevzuat Duyuruları
 3. İŞVERENE EN AZ 14 BİN 774 LİRA İLAVE İSTİHDAM ÜCRET DESTEĞİ/*CENGİZ TÜRK

İŞVERENE EN AZ 14 BİN 774 LİRA İLAVE İSTİHDAM ÜCRET DESTEĞİ/*CENGİZ TÜRK

İŞVERENE EN AZ 14 BİN 774 LİRA İLAVE İSTİHDAM ÜCRET DESTEĞİ/*CENGİZ TÜRK
1

İŞVERENE EN AZ 14 BİN 774  LİRA İLAVE İSTİHDAM ÜCRET DESTEĞİ

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

Destek tutarı

 • 2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır.
 • Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.

Kanun metni :

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”denilmektedir.

Örnek: 2018/Ocak-Haziran aylarında kuruma bildirilen işçi sayısı 5 er kişi 2018/Temmuz-Ekim aylarında 3 er kişi ve 2018/Kasım-Aralık aylarında 2 şer kişi bildiren işveren ilave istihdam teşviğinden yararlanması için 2019/Şubat ayında 1 kişi 2019/Mart ayında 2 kişi 2019/Nisan ayında 3 kişi çalıştırdığı var sayıldığında işveren en düşük işçi bildirilen 2018/Kasım-Aralık aylarında 2 şer kişi olduğundan bu 2 kişiye ilave olarak 2019/Şubat ayında 2+1 toplam 3 kişi 2019/Mart ayında 2 + 2 toplam 4 kişi 2019/Nisan ayında 2 +3 kişi toplam 5 kişi çalıştırarak prim ve ücret desteğinden faydalanabilir.

Bu teşvikten sigorta primi ve ücret olarak 3 ayda 9,018 TL. sigorta primi olarak 6 ay 5.756 TL olmak üzere 1 işçi için 9 ayda toplam 14.774 TL.işveren yararlanabilir.

CENGİZ TÜRK-S.M.M.M.

Yorum Yap