1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. İşsizlere 100 gün sağlık bedava

İşsizlere 100 gün sağlık bedava

İşsizlere 100 gün sağlık bedava
Okuyucularımızdan en çok gelen sorulardan biri de “işsiz kalırsam genel sağlık sigortasının yardımlarından yararlanabilir miyim?” sorusu olmaktadır.
İşsiz kalanların belirli bir süre daha sağlık yardımlarından faydalandırılması esasen SSK uygulamasından süregelen bir uygulamadır. Bu uygulamanın temel esprisi işsiz kalma nedeniyle hayatını sürdürmek için gerekli gelirden yoksun kalan bireyin bu zor durumunda hastalanması hâlinde en azından belirli bir süre ile sağlık güvencesinde olmasının sağlanması yatmaktadır.
SSK dönemindeki uygulama
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Uygulama Kanunu’na göre, hastalık sigortası primi ödeme hâlinin sona ermesini takip eden 10. günden itibaren sigortalılık niteliği kaybedilir. Sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten başlamak üzere 6 (altı) ay içinde meydana gelecek hastalık hâllerinde, sigortalı ile eş, çocuk, ana ve babası sigortalının sigortalılık niteliğini yitirdiği bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olması şartı ile şu yardımlardan faydalanabilmektedir. Bu durumda işsiz kalan sigortalı ve belirtilen yakınları 190 gün süre ile sağlık yardımlarından faydalanabilmekte idi.
Memurlar ise Emekli Sandığına tabi olduklarından SGK’dan önce işsiz kaldıkları andan itibaren sağlık yardımlarından faydalanamıyordu.
Mevcut uygulamada işsiz kalanlara 100 gün sağlık yardımı
SGK’nın Uygulama Kanununa göre zorunlu sigortalı olarak çalışanların işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün sonra sigortalılık nitelikleri sona ermekte, bu durumdaki sigortalıların bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması hâlinde genel sağlık sigortalısı olarak 10 günden sonraki 90 gün süreyle toplamda ise 100 gün süreyle sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmektedirler.
Belirtilen şartların olması hâlinde memur, işçi, esnaf ve diğer bağımsız çalışanlar da bu haktan faydalanmaktadır.
Ayrıca işten ayrılan sigortalıların işsizlik ödeneğine hak kazanmaları hâlinde işsizlik ödeneği süresince; kamu idarelerine ait mevsimlik işlerde çalışan sigortalıların ise iş akitleri askıda kaldığı sürede yukarıda belirtilen süre kısıtlaması olmaksızın sağlık yardım hakları bulunmaktadır.
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Kaynak : Türkiye Gazetesi

Yorum Yap