1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. İŞÇİNİN YOKLAMA KAÇAĞI,BAKAYA DURUMUNU BİLEREK ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE HAPİS CEZASI

İŞÇİNİN YOKLAMA KAÇAĞI,BAKAYA DURUMUNU BİLEREK ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE HAPİS CEZASI

İŞÇİNİN YOKLAMA KAÇAĞI,BAKAYA DURUMUNU BİLEREK ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE HAPİS CEZASI

İŞÇİNİN YOKLAMA KAÇAĞI,BAKAYA DURUMUNU BİLEREK ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE HAPİS CEZASI

 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 93üncü maddesinde göre; yoklama kaçaklarını, saklıları ve bakayaları bilerek resmi ya da özel hizmetine alanlar Askeri Ceza Kanununa göre cezalandırılmaktadır. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 75inci maddesine göre de; kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını bilerek özel ve resmi hizmete alanlar veya gizleyenler ve hükumetten yapılacak tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmayanlar  3 aydan 1 yıla ve tekrar etmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Konuya ilişkin Yargıtay 7 Ceza Dairesi, aşağıdaki şekilde bir karar alarak yazılı tebliğ edilmesine rağmen bu tür işçiyi çalıştıran işverene ceza kararı vermiştir.

Askerlik Şubesi Başkanlığı’nca gönderilen 23.12.2003 tarihli resmi yazıda, işyerinde çalışan …’in silah altına alınmasının sağlanması için işyeriyle ilgili ilişiğinin kesilmesinin istenildiği ve sanığın bu yazıdan haberdar olduğu halde, adı geçen asker kaçağı işçiyi işten çıkarmamakla 1632 sayılı Yasa’nın 75 inci maddesine muhalefet ettiği gözetilerek, oluşan suçtan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi” şeklinde asker kaçağı ve bakaya kalmış işçi çalıştıran işverenlrin ceza alacağı konusunda emsal teşkil edecek bir karar almıştır.

Sonuç olarak işverenlerimizin yazılı olarak tebliğ edilen asker kaçağı ve bakaya kalmış işçileri,hapis cezası ile karşı karşıya kalmamaları için derhal iş akdine sor vermeleri gerekmektedir.Aksi halde 3 aydan 3 ıla kadar hapis cezası ile karşı kaşıya gelecektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Salih ŞİMŞEK

 

 

 

Yorum Yap