1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. İşçi Alacak Davaları İle Yüksek Emeklilik Maaşı / İsa Karakaş

İşçi Alacak Davaları İle Yüksek Emeklilik Maaşı / İsa Karakaş

İşçi Alacak Davaları İle Yüksek Emeklilik Maaşı / İsa Karakaş

İşçinin SSK’sının hiç yapılmaması ya da yapılmış olmakla birlikte gün sayısı veya kazançlarının eksik bildirilmiş ise hizmet tespit davası ile bu sürelere ait geriye dönük SSK hizmeti kazanması mümkündür. Bu davalarda SGK’nın da taraf olması gerekmektedir.

Hâl böyle iken  işçiler, çoğu zaman hizmet tespit davası açmadan sadece alacak ve tazminat davaları da açmaktadır.

Peki işçi alacak davaları sonucunda SSK  hizmeti kazanmak ve yüksek emekli maaşı almak mümkün mü? Şimdi bu sorunun cevabını birlikte bulalım…

SSK kazançlarını ve emeklilik maaşını artıran alacak davaları

İşçilerin en önemli problemlerinden biri de ücretlerinin, fazla mesai ücretlerinin, hafta tatili, yıllık izin ücretleri, resmî tatil ve bayram ücretleri ile diğer alacaklarının hiç ödenmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Bu durumda işçi SSK’lı olsa bile kazançları SGK’ya eksik bildirilmiş olacağından aynı zamanda emeklilik maaşı da düşük olmaktadır. Keza yüksek emeklilik için en belirleyici faktör SGK’ya yüksekten kazanç bildirilmesidir.

SGK Kanunu gereği, toplu iş sözleşmelerine tabi iş yerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dâhil edileceğinden, alacak davasına konu olan ücret dışı ödemelerin öncelikli olarak hizmet akdi devam ediyorsa ödendiği ayın kazancına, hizmet akdi askıdaysa veya devam etmiyorsa prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına mal edilmektedir.

SSK’sı olan işçi, kazançlarının eksik ödendiğini ileri sürerek işveren aleyhine açacağı alacak davasında, mahkeme tarafından alacak tutarına ilişkin karar verilmiş ise alacak davalarına ilişkin mahkeme kararları SGK tarafından prime esas kazanca tabi olan ücret ve ücret dışı alacaklar yönünden ayrı işleme alınmaktadır.

Alacak davasına konu olan dönemlere ilişkin kazançların ücret olması hâlinde; öncelikli olarak mahkeme kararında dönemler belliyse ücret kazançları ilgili aylara mal edilecektir.

Ücretin dönemi belli değilse SGK tarafından mahkemeden konu hakkında bilgi alınması söz konusu olabilmektedir. Ücret alacaklarının dönemleri mahkemeden temin edilmesi hâlinde ilgili aylara, temin edilememesi hâlinde ise alacak davasına konu olan dönemdeki sigortalılık bildirimi yapılan son ayın kazancına mal edilmektedir.

Sigortalı işçinin alacak davası sonucunda prime tabi kazanacağı ücret ve ücret eklentileri SGK hizmetlerinde değerlendirmektedir. Bu durumda kazançları ne kadar yüksek olursa emekli maaşı da yüksek olacaktır.

Sigortasız olanlar, işçi alacak davası ile SSK hizmeti kazanamaz

İşçinin alacak davasına konu olan dönemlerde SSK’sının bulunmaması hâlinde SGK tarafından mahkemede karar verilen alacak tutarları için herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Başka bir anlatımla bu hâlde işçi SSK hizmeti kazanamayacaktır.

 

İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Kaynak : Türkiye Gazetesi

Yorum Yap