1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. İş arama izni vermeyen patron %100 zamlı ücret öder. Hakkınızı Arayın

İş arama izni vermeyen patron %100 zamlı ücret öder. Hakkınızı Arayın

İş arama izni vermeyen patron %100 zamlı ücret öder. Hakkınızı Arayın
İş aramak gerçekten çok stresli ve meşakkatlidir. İşsizlik oranının %10’ların üzerine çıktığı bu dönemde iş bulmak daha da zorlaştı. İş bulmak için sabır ve zaman gerekli.
Özelikle işten çıkarılacak işçilerin geçimlerini sürdürmeleri için daha işten çıkmadan önce iş arama izni kullanmaları yönünde iş hukukumuzda düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca İŞKUR tarafından iş arama becerilerinin artırılmasına yönelik destekleyici eğitim faaliyetleri de söz konusudur.
Yeni iş arama izni
Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecbur tutulmuştur.
Görüldüğü üzere bildirim süresi işçinin kıdemine göre değişmekte olup bu sürelerde söz konusu iznin verilmesi gerekmektedir.
İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
Hemen belirtelim ki yıllık ücretli izin kullandırılmak suretiyle işçinin iş arama izin hakkı elinden alınamaz. Keza işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremeyeceği yönünde düzenlemeler mevcuttur.
%100 zamlı ücret
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçiye ödemek zorundadır.
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı ödemek zorundadır.
Örneğin saat başı 100 TL ücret alan bir işçi, iş arama sürelerinde verilmesi gereken 2 saatlik iş arama izinleri kullandırılmayarak çalıştırılırsa  bu durumda 2 saat için 200 TL yerine 400 TL ücrete hak kazanacaktır.
Yeni iş arama izni, işçinin sadece bildirim süreleri içinde çalıştırıldığı günler için geçerlidir. İşçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışılmayan günler için iş arama izni verilmesi gerekmediğinden bu süreler, iş arama izin ücretinin hesabında dikkate alınmaz.
Uyuşmazlık hâlinde işçinin iş arama sürelerini  kullandığını ya da ücretini aldığını işveren ispatlamak zorundadır.
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Kaynak : Türkiye Gazetesi

Yorum Yap