1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Holdingin Grup Şirketlerine İştirak Hissesi Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

Holdingin Grup Şirketlerine İştirak Hissesi Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

Holdingin Grup Şirketlerine İştirak Hissesi Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

Kurumların en az 2 tam yıl süreyle elde tuttukları iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazancın %75’i belirli şartlarla kurumlar vergisinden istisnadır (KVK 5/1-e).

1 Seri No.lu KV Tebliğinde “Grup şirketlerinin her birinin ayrı tüzel kişilikleri bulunduğundan, her bir şirketin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, satış işleminin istisnanın amacına aykırı olarak işletmeye nakit girişi olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde istisna uygulanmayacaktır.” denilmiştir.

Konuya ilişkin verilmiş olan güncel özelgede “şirketiniz aktifinde yer alan iştirak hisselerinin, %100 hissesine sahip olduğunuz grup şirketiniz ..A.Ş.’ye olan borcunuz karşılığında bu şirkete satılması durumunda, aktifinizde yer alan iştirak hisseleri adı geçen grup şirketinizde yine iştirak hissesi olarak var olacağından ve söz konusu iştirak hisselerine ..A.Ş. aracılığıyla dolaylı olarak sahip olmaya devam edeceğinizden, bahse konu satıştan elde edilecek kazançla ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e bendinde düzenlenen istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.” denilerek sınırlama daha da ileri götürülmüş ve neredeyse grup şirketlerine yapılan tüm satışlar istisna dışı bırakılmıştır.

Mehmet Batun

www.ozdogrular.com

Yorum Yap