1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Kapsamı Genişletildi…

Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Kapsamı Genişletildi…

Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Kapsamı Genişletildi…

Mali mevzuatımızda gün geçmiyor ki yeni bir değişiklik olmasın.KDV,Gelir,Kurumlar,VUK mevzuatlarımızda hergün bir değişiklik yapılmaya devam edilmekle birlikte bu önemli değişikliklerden bir tanesi de 2018 yılında  gündeme getirilen hasılat esaslı vergilendirme konusudur. 7104 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı KDV Kanununun 38.Maddesinde değişiklik yapılmış ve hasılat esaslı vergilendirme konusu gündeme getirilmişti.

3065 Sayılı KDV Kanun 38.Maddesinde yer alan Hasılat Esaslı Vergilendirme uygulamasını aşağıda maddeler halinde açıklayalım ;

  • Bakanlar kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları uygulayabileyecek
  • Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek gurupları kapsamında yer alan ticari kazancını işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ve mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenler uygulayabilecekti.Bu madde kapsamı  7144 sayılı kanunun 6. maddesiyle genişletilerek-25.05.2018; bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleride dahil edildi.
  • Bakanlar Kurulu tarafından ilgili sektör veya meslek grubu için  ayrı oranlar belirlenecek
  • Mükellefler isteğe bağlı olarak bu usule geçebilirler.Ancak  hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.
  • Hasılat Esaslı Vergilendirme uygulasına geçen mükellefler, hesapladıkları katma değer vergisini ( 391 Hesaplanan KDV ) indirilecek katma değer vergisi  ( 191 İndirelecek KDV ) ile karşılaştırmadan vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden Bakanlar kurulunca belirlenen oranı uygulayıp ,beyan ederek ödeyecekler.

Yukarıda maddeler halinde anlattığımızı bir örnek üzerinde gösterelim; Bir avukatın aylık 20.000,00 TL geliri olması durumunda 3.600 TL Hesaplanan KDV si olacaktır.

Şu anki uygulanan sistem ;

Aylık Gelir 20.000,00 TL
Hesaplanan KDV 3.600,00 TL
Aylık Gider 10.000,00 TL
İndirilecek KDV 1.500,00 TL
Ödenecek KDV 2.100,00 TL

Hasılat Esaslı Vergilendirme Dönemi ;

Aylık Gelir 20.000,00 TL
Hesaplanan KDV 3.600,00 TL
Kdv Dahil Hasılat 23.600,00 TL
Bakanlar Kurulunca Belirlenen Sektör Oranı (Varsayım) % 10
Ödenecek KDV 2.360,00 TL

Örneğimizdeki varsayımlara göre ; bu mükellef hasılat esası vergilendirme usulüne geçerse 2.360,00 TL vergi ödeyecekken şu anki mevzut uygulamada 2.100,00 TL ödeyecektir.

Hasılat esaslı vergi uygulaması sadece KDV için değil  kazanç tespitinde de uygulanabilecek;

KDV Kanunu 38.Madde geçen hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar” hükmüne göre kazanç tespit yönteminde de değişiklik olacaktır. Yukarıda verdiğimiz örneğe göre  hesaplama yapalım;

Şu anki uygulanan sistem ;

Aylık Gelir 20.000,00 TL
Aylık Gider 10.000,00 TL
Beyan Edilecek Kazanç  10.000,00 TL

Hasılat Esaslı Vergilendirme Dönemi ;

Aylık Gelir 20.000,00 TL
Hesaplanan KDV   3.600,00 TL
Kdv Dahil Hasılat 23.600,00 TL
Aylık Gider +İndirilecek KDV+ Hasılat Esaslı Vergi Usulüne  Göre Ödenen KDV 13.860,00 TL ( 10.000+1.500+2.360)
Beyan Edilecek Kazanç   9.740,00 TL ( 23.600-13.860)

Yukarıda basit bir örnek ile uygulamasını yaptığımız hasılat esaslı vergilendirme usulunde  KDV ve kazanç tespitinde  uygulanmasının başarısını zaman bizlere gösterecektir.

Sonuç olarak bu sistemin uygulanmasında; sektörler için bakanlar kurulunca belirlenecek oranların ne olacağı ve oranların belirleme kıstasları,birden fazla sektörde faaliyet gösteren firmaların nasıl bir uygulama yapacağı,Mükelleflerin bu sisteme geçmeden önce yüksek tutarlarda devreden KDV durumları,Hasılat üzerinden KDV hesaplandığı için faturasız satışa yönlendirme ihtimali, KDV dahil hasılat  üzerinden tekrar KDV hesaplanması durumu, Hasılat esaslı vergilendirme yöntemine göre muhasebe kayıt sistemi işleyişinde yaşanabilecek sorunlar  01.01.2019 yürürlük tarihinden  önce kanaatimce değerlendirilmesi gereken konulardır.

KAYNAKÇA

[1]  7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun / R.G. 25.05.2018

[2] 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun / R.G. 06.04.2018

[3]  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 38.Madde

01.06.2018

MuhasebeTR

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ilkayuzel/007/

 

Yorum Yap