1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Geçmiş yılın faturaları takip eden yıl indirim ve iade konusu yapılabilecektir.

Geçmiş yılın faturaları takip eden yıl indirim ve iade konusu yapılabilecektir.

Geçmiş yılın faturaları takip eden yıl indirim ve iade konusu yapılabilecektir.

Geçmiş yılın faturaları takip eden yıl indirim ve iade konusu yapılabilecektir.

06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da KDV (Katma Değer Vergisi) Kanununun ‘Vergi İndirimi’ başlıklı 29’uncu maddenin 3’üncü fıkrasında önemli bir değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişik;

“‘İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.’” şeklinde olmuştur.

İlgili düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu düzenlemeye göre mükellefler alış vesikalarında gösterilen KDV tutarını yasal defterlerine kaydetmek şartıyla vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılının sonuna kadar indirebileceklerdir…

GSMMMO MESLEK İÇİ EĞİTİM VE MEVZUAT KOMİSYONU

Yorum Yap

Yapılan Yorum (1)

  1. BA BS BİLDİRİM HADLERİNİ AŞMASI DURUMUNDA DA İSTİSNA GETİRİLMELİ