1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. GAYRİMENKUL SATIŞINDA BÜYÜK AVANTAJDAN FAYDALANMAK İÇİN

GAYRİMENKUL SATIŞINDA BÜYÜK AVANTAJDAN FAYDALANMAK İÇİN

GAYRİMENKUL SATIŞINDA BÜYÜK AVANTAJDAN FAYDALANMAK İÇİN

GAYRİMENKUL SATIŞINDA BÜYÜK AVANTAJDAN FAYDALANMAK İÇİN

Şirketlerin aktifinde bulunan gayrimenkulün devir ve teslimlerde KDV’nin tamamı, satıştan doğan gelirin ise yüzde 50’si kurumlar vergisinden istisna edilebiliyor.

Yani şirketlerin hem KDV hem de Kurumlar Vergisi yönünden ciddi vergi avantajları mevcut.

Fakat bu avantajlardan yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor.

Şartlar

a-İstisnaya konu olan gayrimenkulün en az iki tam yıl (730 gün) şirketin aktifinde olması,

b-İstisnadan yararlanacak şirketin ana faaliyet konusunun gayrimenkul alım-satım ve kiralama olmaaması

c- Gayrimenkul vadeli satılmış olsa bile, istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanması,

d-Satış bedelinin tamamının, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmiş olması.

e-Satıştan sağlanan gelirin, “pasifte özel bir fon hesabında”, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar tutulması. Bu fonun sermaye ilave edilmesi gerekmektedir. Kar dağıtımı yada sermaye  azatlımı yolu ile şirketten çekilmemelidir.

 

Yorum Yap