Konu ve mesaj oluşturabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Uzlaşma Başvurusu Nereye Yapılır?

Merhaba

Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılıyor

1- TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILMALIDIR?
Tarhiyat Öncesi Uzlaşmalarda;
Talep, vergi incelemesini yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır.
Ayrıca uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması da ilgili merciye yazılı başvuru yerine geçer.

2- TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILMALIDIR?
Tarhiyat Sonrası Uzlaşmalarda;
Uzlaşma talebi, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılır.

3- UZLAŞMA TALEBİNİ MÜKELLEF ADINA KİMLER YAPABİLİR?
Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir.
Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir.

4- KANUNİ TEMSİLCİLERİ KİMLER ADINA UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNABİLİR?
Kanuni temsilciler;
4.1- Tüzel kişiler,
4.2- Küçükler ve kısıtlılar,
4.3- Tüzel kişiliği olmayan teşekküller
adına uzlaşma talebinde bulunabilir.

Kaynak: Vergi Usul Kanunu