Konu ve mesaj oluşturabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubu çalıştığı kurumun sermaye artış raporu düzenleyebilir mi?

SORU 

Özel bir kuruluşta bağlı meslek mensubu olarak çalışmaktayım (SMMM). Çalıştığım kurumun yapacağı sermaye artışında kullanılmak üzere önceki sermayenin ödendiğine dair raporu yazabiliyor muyum?

CEVAP

Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı iş yeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o iş yerinin sermaye artırım vs raporlarını düzenleyebilir. Rapora İSMMMO’dan alınacak “oda kayıt”belgesi eklenecektir.