1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Erkek çocukların SGK yetim aylığındaki püf noktaları

Erkek çocukların SGK yetim aylığındaki püf noktaları

Erkek çocukların SGK yetim aylığındaki püf noktaları
Ölen sigortalının hak sahipleri arasında bulunan erkek çocukların durumu eş ve kız çocuklarına göre özellik arz etmektedir. Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması hâlinde 20, yüksek öğrenim yapması hâlinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi hâlinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilmekte, erkek çocukların evlenmesi hâlinde aylıkları kesilmeyecektir. Ayrıca, lisansüstü eğitim ve doktora eğitimi de yükseköğrenim kapsamında değerlendirilmekte olup, lisansüstü eğitimine veya doktora eğitimine devam eden erkek çocukların aylıkları 25 yaşını dolduruncaya kadar kesilmeyecektir.

Çırak ve stajyerlerin yetim aylığı

Mesleki Eğitim Kanununa tabi olarak çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime devam eden 18 yaşından büyük öğrencilere ölüm geliri/aylığı bağlanmasına imkân bulunmamaktadır.
Zihinsel yetersizliği olmakla birlikte zorunlu temel eğitim kapsamında kayıt ve devam zorunluluğu olan ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerine devam edenlere ise 20 yaşını dolduruncaya kadar, belirtilen diğer şartların yerine gelmesi şartıyla ölüm gelir/aylığı bağlanacaktır.

Açık öğretimde okuyanların yetim aylığı

Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde; uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretim hizmeti veren açık öğretim liselerinin orta öğretim kurumu olmaları nedeniyle öğrenim süresi ve yaşında bir sınırlama bulunmadığı, öğrenim süresinin 8 dönem olduğu, öğrencilik süresi 12 dönemi aşanların öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilecekleri ancak öğrencilik haklarından yararlanamayacakları belirtilmektedir. Buna göre;
  • Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciler aktif öğrenci sayılmakta olup bunlar yetim aylığı alabileceklerdir.
  • Öğrenci belgesinde öğrencilik durumu “Kaydı Dondurulmuş Öğrenci” şeklinde olanlar için, azami eğitim süresi içinde olmak kaydıyla bir dönem kaydını dondurup ikinci dönem kaydını yeniden yaptıranların kaydını dondurduğu dönem için de ölüm gelir/aylığı ödenecektir.
  • Kaydı “silik” hâle gelenlerin, silik duruma düştüğü tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren ölüm/gelir aylığı kesilecek veya ölüm gelir/aylığı bağlanmayacaktır.
  • Öğrencinin en az bir dönemi geçen ceza alması durumunda, bu dönemde öğrencilik hakları devam etmeyeceğinden, SGK tarafından ölüm gelir/aylığı bağlanmayacak ancak, bu cezaların bir dönemi geçmemesi hâlinde, öğrencilere ölüm gelir/aylığı ödenecektir.

 

İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Türkiye Gazetesi

Yorum Yap