İlginizi Çekebilir!
  1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Emekli olmadan istifa ederek kıdem tazminatı almanın yolları

Emekli olmadan istifa ederek kıdem tazminatı almanın yolları

Emekli olmadan istifa ederek kıdem tazminatı almanın yolları
İşçiler, emekli olmadan istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Bunun için emeklilikte öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartlar olan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı veya yaş haddinden emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirenler arzu ettikleri zaman kendi istekleri ile işten ayrılmaları hâlinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Burada işverenin herhangi bir inisiyatifi yoktur. Keza bu durum kanuni bir haktır.
SGK’dan yazı almak gerekiyor
Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmeden önce SGK’dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısının alınarak işverene verilmesi gerekmektedir.
SGK tarafından verilen kıdem tazminatına esas yazı;
  • 8/9/1999 (dâhil) tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma şartlarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartlarını,
  • 8/9/1999 (hariç) tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise SSK Kanununda öngörülen yaşlar dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı şartlarını en erken yerine getirdikleri tarihe göre verilmektedir.
SGK bu konuda daha önceden matbu nitelikte bir yazı kullanmaktadır. Kıdem tazminatına esas yazının verilirken gerek sigortalılık süresi, gerekse gün şartının tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen faktörler (itibari hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zamları… gibi) dikkate alınmaktadır.
Ancak, Hizmet Birleştirme Kanununa göre değerlendirme yapılmaksızın son statünün SSK (4/1-a) kapsamında olması bu belgenin verilmesi için yeterli olacaktır.

Belge için işten ayrılmaya gerek yok

Kıdem tazminatına esas yazının verilebilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılma şartı aranmamaktadır.
Yaşlılık aylığı bağlama işlemleri sigortalıların en son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte sigortalılara kıdem tazminatı verilmesine esas yaşlılık aylığı bağlama şartlarını içeren yazılar da sigortalı hizmet kayıtlarında tereddüt oluşturacak bir durumun bulunmaması şartıyla, müracaatın sigortalıların en son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın müracaat ettikleri emeklilik işlemlerini yapmaya yetkili sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince verilebilmektedir.
Kıdem tazminatına esas yazının bir örneği de sigortalı dosyasında muhafaza edilmek üzere, sigortalının en son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilmektedir.
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Kaynak : Türkiye Gazetesi

Yorum Yap