1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. E-Haciz Uygulaması ve Çözüm Yolları

E-Haciz Uygulaması ve Çözüm Yolları

E-Haciz Uygulaması ve Çözüm Yolları

E-haciz Nedir?

6183 sayılı yasanın md. 79 hükmüne dayalı olarak kamu borçlularının bankalar nezdinde bulunan her türlü mal, hak ve alacaklarına elektronik ortamda haciz uygulanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkezi Kayıt Kuruluşu, PTT ve 40’a yakın banka ile protokoller kurmuştur. Anılan protokolün yürürlüğe girmesi ile beraber e-haciz uygulamaları sürdürülmekte olup, vergi dairelerince tatbik edilecek e-haciz işlemlerine başlamadan önce bazı kontrollerin ve önlemlerin alınması gerekmektedir.

Uygulamada çok sık karşılaşılan sorunlar ve hatalar şu şekilde:
* E‑haciz uygulanabilmesi için borçlulara mutlaka ödeme emri tebliğ edilmesi gerekiyor. Ödeme emri tebliğ edilmeden hiçbir borçluya e‑haciz uygulanamaz.
* Vergi daireleri vergi mükelleflerinin banka nezdinde hak ve alacağı bulunup bulunmadığına ilişkin bir tespit yapmadan e‑haciz uyguluyor.
* Bankalar, Maliye Bakanlığı ile yaptıkları protokole aykırı bir şekilde, e‑haczi bir gün için uygulamaları gerekirken, geleceğe yönelik olarak da devam ettiriyor.
* Bankalar, kendilerine hiç borcu olmayan vergi mükelleflerinin kredi limitlerine bile e‑haciz uygulaması yapabiliyor.
* Bankalar kredi, kredi kartı ya da kredili mevduat müşterisi olan vergi mükellefleri ile ilgili olarak vergi dairesi ya da SGK’dan bu tür bir e‑haciz geldiğinde, borçlu vergi mükellefi müşterisinden kredilerini kapatmasını istiyor ya da bu mümkün değilse mükellefin kredi limitini düşürüyor.
* Kamu alacağını aşan tutarda haciz uygulayan bankalar borcu aşan kısmı mükelleflere iade etmede direnç gösteriyor. Bankalar mükellef‑vergi dairesi ilişkisinde sorumluluk almak istemiyor.
* Vergi mükelleflerinin çeşitli nedenlerle, özellikle KDV’den mahsup talebi var ise bu talepler vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmediği için, borcu olmayan mükellefe e‑haciz uygulaması yapılabiliyor.
* Vergi mükelleflerinin emekli maaşlarına veya emekli maaş hesaplarına e‑haciz uygulanmaması gerekmesine rağmen uygulandığı görülüyor.
* Vergi daireleri ücret ve maaş hacizlerinde kuralına dikkat etmeden e‑haciz yapıyor. Ayrıca asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin 1/10’undan fazlasının haciz edilemeyeceği düzenlemesi ihlal ediliyor.
* Son dönemlerde şirket borcu nedeniyle amme alacağının şirketten tahsil edilip edilemediği sonucuna ulaşılmadan, şirket yönetim kurulu üyelerinin ya da şirket ortaklarının hesaplarına e‑haciz uygulandığı da görülüyor.

E-haciz uygulandıktan sonra bloke edilen paraların vergi dairesine geri dönüşümü ile ilgili önemli problemler yaşanmaktadır. Bloke edilen paranın aylarca blokeli biçimde bankada kaldığı uygulamada sıklıkla görülmektedir. Örneğin; e-haciz uygulanan bir mükellefin hesabında para blokeli biçimde durmakta bu paranın transferi bir türlü vergi dairesine gerçekleştirilmemektedir. Bu konuda, bankaya yapılan müracaat sonuçsuz kalmakta. Vergi dairesine yapılan başvurular bir türlü sonuçlandırılamamaktadır. Sonuçta para, askıda, blokede beklemektedir.

Konulan elektronik hacizlerin geçerlilik süresi 1 (bir) gündür. Başka bir ifade ile, konulan elektronik haciz sadece cari günde geçerli olup, ertesi gün otomatik olarak kendiliğinden kalkması zorunludur. Aksi halde, konulan e-haciz mükellefin üzerinde günlerce, aylarca kalarak mükellefi gereksiz ve haksız yere mağdur edecektir. Bu durumun uzun süre devam etmesi iş alemini ve piyasayı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle, konulan elektronik hacizler sadece ve sadece o anda borçlu mükellefin banka hesabında mevcut bir mevduatının olup olmaması ile sınırlıdır.

E-haciz Sorgulama: Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinden gerekli bilgileri girerek. http://www.gib.gov.tr/ Mükellef İşlemleri sekmesi, E-Haciz Bidirileri Sorgulama Ekranından sorgulama yapılabilir.

Kendisine e-haciz uygulanan mükellefler bu durumu öğrenir öğrenmez hemen ilgili bankaya aşağıda örneği yer alan dilekçe ile başvurup e-hacizlerini çözdürmeleri gerekir.

 

 

 

 

………….. BANKASI
…………… Şubesi Müdürlüğüne
……………..
…/…/…

KONU : Hesaba konulan blokajın kaldırılması hk.
MÜŞTERİ NO : ……………….

Bağlı bulunduğum …….. .. Vergi Dairesinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik, 30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Seri A Sıra 1 Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin “Amme Alacaklarının Korunması” Başlıklı ikinci bölümünün “İhtiyati Haciz” başlıklı 2. bendi altında 9. madde uyarınca, gönderdiği tarihli yazıya istinaden …………… tarihinde şubeniz nezdindeki ………. nolu hesabımdan ……. Vergi Dairesine ……. – TL ödeme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen ve ekte örneği sunulan tebliğin 9. maddesinin özellikle 4. paragrafında açıkça “Bu nedenle, bankalara yapılacak haciz ve ihtiyati haciz tebliğlerinin sadece tebliğ tarihi itibarıyla amme borçlularının mevcut olan varlıklarını konu alması ve bu kişilerin ileride doğabilecek alacakları için haciz ve ihtiyati haciz tebliğinde bulunulmaması icap etmektedir.” denmektedir. Vergi Dairesi tarafından yazılan yazının bu kapsamda yazılmış bir yazı olmasına rağmen, şubeniz, talep edilenin ötesinde halen hesaplarım üzerindeki blokajı sürdürmektedir. Şubenizin kastı aşan bu tutumu hukuka ve yasaya aykırıdır ve haksız yere şahsıma zarar vermektedir.
Şubeniz nezdindeki hesaplarım üzerinde bulunan Blokajın derhal ve en geç ………….. tarihine kadar kaldırılarak bu tarih itibariyle hesaplarımı kullanabilmem için gereğinin yapılmasını, bu konu ile ilgili olarak hukuk biriminiz ile görüşmenizi, belirtilen tarihe kadar talebimin yerine getirilmemesi halinde bankanızın ve şubenizin kastı aşan muamelesinden dolayı hakkında hukuki ve cezai yasal yollara gidileceğini, doğmuş ve doğacak zararlar için tazminat davası açılacağını, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildiririm.

Saygılarımla

Yorum Yap

Abdurrahman KIZILAY

13/04/1974 Mardin İli Derik ilçesi doğumlu. 1985-1986 Mardin Anadolu Lisesinin ilk öğrencilerinden. Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1996-2011 yıllarında Esnaflık faaliyeti, 2002-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2018 İHD Mardin Şube Sekreteri (Başkan Yardımcılığı) , 2018 İHD MYK üyesi Halen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktivistlik yapmaktadır. İyi derecede Kürtçe ve intermediate İngilizce bilmektedir. Evli, Siyabend Zana isimli 1 erkek çocuk babası. Mardin ili Derik ilçesinde Zana Mali Müşavirlik Bürosunda Mesleki faaliyetler sürdürmektedir.