1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. e- Haciz Sadece 1 Gün Konabilir

e- Haciz Sadece 1 Gün Konabilir

e- Haciz Sadece 1 Gün Konabilir
1

Vergi Dairesi borçlu mükellefin banka hesaplarına e- HACİZ koyma talimat yazısı gönderse bile Bankaların sadece vergi borcu için haciz miktarı kadar cari günde bankadaki mevduatına BLOKE koyması gerekmektedir.

.
Elektronik hacizlerin geçerlilik süresi 1 gündür. Konulan elektronik haciz sadece gününde  geçerli olup, ertesi gün otomatik olarak kendiliğinden kaldırılması zorunludur.

.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 23.10.2009 gün ve E:2009/212-K:2009/456 sayılı kararı)

Yorum Yap