1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. e birlik Paradoksu

e birlik Paradoksu

e birlik Paradoksu

Hayaller E-Birlik – Mesleki Hayat Malum…

E-Birlik haksız rekabet modülünün amaçları;

-Tüm meslek mensuplarının sözleşme düzenlemesini sağlamak,

-Hazır sözleşmelerin kullanılmaması ve satılmamasını sağlamak,

-Ücretlerin doğru hesaplanmasını sağlamak,

-Asgari ücret tarifesinin altında sözleşme düzenlenmesinin önüne geçmek,

-Sözleşmenin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak,

-Sözleşmenin ilgili kurumlara elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak,

-Fesih işlemlerinin takibini sağlamak,

-Mükellefin çalıştığı bir önceki meslek mensubuna ait bilgilerin ve önceki meslek mensubunun işi bırakma gerekçelerinin gösterilmesi, varsa muhasebe alacağı hakkında bilgi verilmesi,

-Odalara her türlü raporun sunulması,

-Haksız rekabet yapanların takibin sağlanması ve yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması,

-Türhak’ a elektronik rapor akışının sağlanması,

-Türhak’ a elektronik haksız rekabet taleplerinin iletilmesi,

-Elektronik ortamda müşteri tahsilatlarının takibinin sağlanması,

 

Amaç güzel ve ama ortada sonuç yok!

Tüm meslek mensuplarından kasıt; sadece mali müşavirler mi? yeminliler neden muhatap alınmamış/alınamamış. Neden odalar disiplin suçu mali müşavirler için? Yeminliler Türmoba bağlı değil mi? ya da Türmob yeminlilere hükmedemiyor mu?

Ayrıca sözleşmeler madem elektronik ortamda düzenlenecek; neden mükellef sınırlaması getirilmiş, potansiyel mükelleflere hizmet verilmiyor mu danışmanlık yapılmıyor mu? sözleşme hürriyeti gereği herkesle sözleşmenin yapılabilirliği sağlanmalıydı.

Asgari ücret tarifesinin altına inilmeyecek denilmiş güzel ama sistemde asgari ücret üzerine çıkılamıyor. Sözleşmede ücret hürriyetinin önüne geçilmiş bu asgari ücret tarifesinin peşine koşalım der ken, ücret skalasını düşürmüş. Herkes asgari. Doğru ücret belirleme amacıyla çelişmiş.

Sözleşme ilgili kurumlara elektronik gönderilmesi sağlanacak deniliyor ama e defter beyanına sözleşmeler otomatik gidememiş.(sadece gible bile entegrasyon sağlanamamış diğer ilgili kurumlar hakeza.) Demek ki kurumlarla elektronik bilgi akışı sağlanmamış. Hayalde kaldı. Olsun müşavir ilgili kurumlara manuel bilgi girişi yapar (her zaman ki gibi).

Türhak’ a bilgi akışı deniliyor. Türhak kim? Kim ki üst kurul gibi bilgi akışı ve raporu sunuluyor. Bu güne kadar yoktu bu gün var oldu. Sistemsel kontrol mü sağlayacak? Kim olduğunu meslektaş dahi bilmiyor. Gönüllü bir kuruluş. Mesleki aktivasyon topluluğu. Ama hükmü ne?

Tahsilat sorunu zaten yılan hikayesi. Adamlar bir poşet beyannamesini kdv beyannamesine ekletip sorumluluğu meslek mensubuna güzelce attı, bizim Turmob tahsilat sorununu bir türlü halledemedi.

Hayaller E-Birlik. Mesleki hayat malum…

 

 

Yorum Yap