1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifası KDV karşısındaki durumu

Diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifası KDV karşısındaki durumu

Diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifası KDV karşısındaki durumu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki “Diplomatik istisnalar”

Türkiye’deki  yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık) şartı gözetilerek katma değer vergisi yönünden tanınan ayrıcalıklardır.Kanunun  15 inci maddesinde ,karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak istisna uygulaması diplomatik temsilciliklere ayrı, mensuplarına ayrı düzenlemeler getirmiştir. Örneğin diplomatik temsilciliklere yapılan teslimlerde düzenlenecek faturada KDV hesaplanmazken, temsilcilik mensupları KDV’ye tabi her türlü mal ve hizmeti KDV ödeyerek satın almak zorundadır.

Diplomatik İstisna Belgesi diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların resmi alımları için geçerlidir.

İstisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir. Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri Dışişleri Bakanlığınca belirlenir ve bu miktar istisna belgesinde belirtilir.

Tedarikçi tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz. Diplomatik temsilcilik veya konsolosluk adına düzenlenecek faturada, temsilcilik adı ve adresi ile istisna belgesinin tarih ve numarasına ve ayrıca temsilcilik adına alım yapanın bilgilerine (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. Söz konusu belgede temsilcilik adına alım yapmaya yetkili olduğu belirtilenler dışındakilere istisna kapsamında satış yapılmaz.

Yorum Yap

Battal KILIÇASLAN
Battal KILIÇASLAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bordo ve Özlük İşleri Bilanço Okuma Teknikleri Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi İşletmelerde bütçe hazırlama ve yönetme teknikleri Dernek, Vakıf, Belediye Şirketleri Muhasebesi İç Denetçi Belediye İştirakleri Muhasebesi Vakıf ve Vakıf Şirketleri Muhasebesi Dernek ve Dernek Şirketleri Muhasebesi info@bfskurumsal.com Telefon : 0312 394 0 443