1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. DİKKAT!! Emeklilikte istirahat raporunu avantaja dönüştürmenin püf noktaları

DİKKAT!! Emeklilikte istirahat raporunu avantaja dönüştürmenin püf noktaları

DİKKAT!! Emeklilikte istirahat raporunu avantaja dönüştürmenin püf noktaları
İşverenleri tarafından SGK’dan istirahat parası alan işçilere ayrıca ücret ödenmesi de söz konusu olmaktadır.
Bu işçiler şanslı işçilerdir. Zira aldıkları ücretlerin yanı sıra ayrıca yapılan ücret ödenmesi prime tabi tutulmaktadır. Prime tabi tutulan bu ödemeler ise işçiye SGK hizmeti kazandırmaktadır. Emeklilikte de sanki çalışılmış gibi hizmetlerine ilave edilmektedir.
Ancak rapor alan işçilere işverence ücret ödenmez ve sadece SGK’dan bu işçilere istirahat parası ödenirse bu durumda raporlu süreler SGK hizmetine sayılmamaktadır. Bu durumda emeklilik için gereken prim gün sayısı rapor süresi kadar eksik kalacaktır.
Raporun SGK hizmetine etkisi
SGK tarafından istirahat parası alan (ay/dönem içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması hâlinde, SGK prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dâhil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
Örneğin bir market iş yerinde çalışmakta iken 17/3/2018-25/3/2018 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan istirahat parası alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen istirahat parası dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2018/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.
İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi hâlinde ise sigortalının 2018/Mart ayı prim ödeme gün sayısı 31-9=22 olacaktır.
Görüldüğü üzere istirahat raporu alan işçiye ayrıca işverenince ücret ödenmesi işçinin emekliliği için gereken prim ödeme gün sayısını tamamlayabilmesi için büyük önem taşımaktadır.
            ***
“Başkasından üstün olmanın onurlu bir yanı yoktur. Asıl onur kişinin eski hâlinden üstün olmasından gelir.” Ernest Hemingway
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar

Türkiye Gazetesi

Yorum Yap