1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Dernek Kuruluşundan Sonraki İşlemler

Dernek Kuruluşundan Sonraki İşlemler

Dernek Kuruluşundan Sonraki İşlemler

DERNEK KURULUŞUNDAN SONRAKİ İŞLEMLER

  • Defterlerin alınması:

1-Üye kayıt defteri, 2- Karar defteri, 3- Evrak kayıt defteri, 4- İşletme hesabı defteri, kırtasiyeciden temin edilerek Eski adı İl Dernekler Müdürlüğü olan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünde veya noterden tasdik ettirilmek sureti ile kullanılacaktır.

  • Geçici yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı:

Defterlerin tasdiklenmesini takiben kurucu üyelerden oluşan geçici yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılması gerekmektedir. Geçici yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısı yapılıp zorunlu organların oluşturulmasına kadar dernek adına iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

  • DERBİS şifresi alınması

Genel kurul sonucu ve beyanname gibi bildirimlerin yapılabilmesi için alınacak karar fotokopisi ile DERBİS şifresi alınması için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

  • Mühür ve kaşe yaptırılması

Dernek adının ve kütük numarasının yer aldığı bir yuvarlak mühür ile bir kaşe yaptırılması gerekmektedir.

  • Alındı belgesi (Makbuz) Bastırılması

Üye aidatlarının tahsili ve bağış kabulü için kullanılmak amacıyla yönetim kurulu kararı ile bir matbaada “Dernek gelirleri alındı belgesi” bastırılması gerekmektedir.

  • Üye kabul ve kayıt işlemleri

Üyelik işlemleri yazılı başvuru ve yönetim kurulu kararı ile yapılmalı ve ilgiliye yazılı olarak bildirilmelidir. Yapılan Son değişikliklere göre dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler.

  • Vergi numarası alınması ve banka hesabı alınması

Yönetim kurulu kararı alınarak onaylı tüzük fotokopisi ile dernek adına ilgili vergi dairesinden vergi numarası alınması ve istenilen bir bankada dernek adına hesap açılması gerekmektedir.

  • DERBİS şifresi ile yapılması gereken önemli bildirimler.

Her yılın sonunda önceki yıla ait beyanname, (Ocak ayından, Nisan ayı sonuna kadar)

Olağan ya da olağan üstü genel kurul sonuçları (Genel kurulu takip eden 30 gün içinde)

– Yönetim ve denetim kurulu asıl üyeliklerindeki değişiklikler (Değişikliği takip eden 30 gün içinde)

– Dernek adresindeki değişiklikler (Değişikliği takip eden 30 gün içinde)

-Üyeliğe kabul edilme, üyelikten çıkma veya çıkarılma (30gün içinde)

 

S.M. Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY

Yorum Yap

Abdurrahman KIZILAY

13/04/1974 Mardin İli Derik ilçesi doğumlu. 1985-1986 Mardin Anadolu Lisesinin ilk öğrencilerinden. Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1996-2011 yıllarında Esnaflık faaliyeti, 2002-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2018 İHD Mardin Şube Sekreteri (Başkan Yardımcılığı) , 2018 İHD MYK üyesi Halen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktivistlik yapmaktadır. İyi derecede Kürtçe ve intermediate İngilizce bilmektedir. Evli, Siyabend Zana isimli 1 erkek çocuk babası. Mardin ili Derik ilçesinde Zana Mali Müşavirlik Bürosunda Mesleki faaliyetler sürdürmektedir.