Vergi Yargısı Kararları

Vergi Yargısı Kararları

Sehven Unutulan,Tasdik ettirilemeyen defterlerde KDV’nin Durumu
12 Haz, 2019

Sehven Unutulan,Tasdik ettirilemeyen defterlerde KDV’nin Durumu

Sehven Unutulan,Tasdik ettirilemeyen defterlerde KDV’nin Durumu”Maliye Bakanlığının 20.01.1994 tarih ve 3998 sayılı özelgesinde özetle, “Tasdiksiz de olsa kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen alış...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Sahte Fatura Kullananları Üzecek Yeni Kararı
13 Şub, 2019

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Sahte Fatura Kullananları Üzecek Yeni Kararı

Bundan daha önce kaleme aldığım bazı yazılarda uzun süredir istikrar kazanan kazai bir uygulama olan takdir komisyonlarının KDV indirim yetkisinin olmadığından bahsetmiştim. Mahkemelerce bu gerekçe...

Sahte Fatura Kullanımı Ve Bankadan Yapılan Ödemeler
4 Şub, 2019

Sahte Fatura Kullanımı Ve Bankadan Yapılan Ödemeler

Malum olduğu üzere, sahte fatura kullanımı nedeniyle  birçok mükellef  son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de KOD 4 diye isimlendirilen  özel...

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi
12 Eyl, 2018

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi

DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYİP MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİ   Denetim, çağdaş hukuk devleti tanımı içinde çok duyarlı bir alandır. Devlet, denetimi...

Kanuna Aykırı Olarak El Konulan Defter ve Belgelere Vergi İncelemesiyle Tarhiyat Yapılamaz.
20 Ağu, 2018

Kanuna Aykırı Olarak El Konulan Defter ve Belgelere Vergi İncelemesiyle Tarhiyat Yapılamaz.

KANUNA AYKIRI OLARAK EL KONULAN DEFTER VE BELGERE VERGİ İNCELMESİYLE TARHİYAT YAPILAMAZ. Beyan usulünde matrahların doğru beyan edilip, edilmediğinin tespiti bakımından vergi incelemeleri en önemli...